Prezentácia publikácie Dejiny lesníckeho školstva v Banskej Štiavnici sa uskutoční v stredu 7. februára o 14-tej hodine v priestoroch Lesníckeho a drevárskeho múzea na Námestí  SNP vo Zvolene.

Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik, vydal jedinečnú knihu lesníka, ochrancu prírody a historika Viliama Stockmanna– Dejiny lesníckeho školstva v Banskej Štiavnici. Publikácia je výnimočná svojim rozsahom a zameraním, keď na viac ako 900 stranách prináša čitateľovi podrobný prehľad o vzniku a vývoji lesníckeho školstva v Banskej Štiavnici od založenia Baníckej školy, cez začiatok vyučovania lesníctva, až po súčasnosť. Autor knihu rozdelil na dve základné časti. Prvá je venovaná známej a často popisovanej banskoštiavnickej akadémii.

„Tu som chcel len zosumarizovať doterajšie dokumenty, znalosti a priblížiť najdôležitejšie míľniky jej histórie možno v novom pohľade a s inou štruktúrou. Druhá časť predstavuje strednú lesnícku školu, ktorá sa naopak uceleného podrobnejšieho vydania za sto rokov ešte nedočkala,“ uviedol Stockmann.

„Keď sa povie história lesníckeho školstva, každému sa pravdepodobne vybaví Banská Štiavnica a jej lesnícky odbor zriadený v roku 1807 cisárom Františkom I.,“ povedal generálny riaditeľ štátneho podniku Lesy Slovenskej republiky Marian Staník.

Pripomenul tiež, že po Dejinách ochrany prírody na Slovensku a Dejinách lesníctva už ide o tretie takto rozsiahle dielo autora.  „O tom, aké udalosti a osobnosti prispeli k ochrane a zveľaďovaniu lesov na území dnešného Slovenska sa dočítame z uvedených kníh. To, ako prispel k lepšiemu poznaniu a pochopeniu histórie lesov, lesníctva a lesníckeho školstva sám autor tejto knihy, naplno ocenia asi až naši potomkovia,“ dodal generálny riaditeľ Marián Staník.

Dejinám Banskej a lesníckej akadémie sa v minulosti zaoberali viacerí autori. Najstarším bol spis Gustáva Fallera „Pamätná kniha k 100. výročiu založenia Kráľovskej uhorskej Banskej a lesníckej akadémie“ z roku 1870. Doteraz najpodrobnejšie a najrozsiahlejšie je dielo dlhoročného pracovníka Lesníckeho, drevárskeho a poľovníckeho múzea, Jozefa Urgelu – „Dejiny lesníckeho školstva na Slovensku“ z roku 1985.