PR článok | 7.3.2014

Keď je ohrozená strecha nad hlavou

Obrátila sa na mňa rozvedená matka s dospievajúcim synom zo Sliača, značne frustrovaná zo svojej súčasnej situácie. Bola pomerne dlhý čas bez práce a svoju finančnú situáciu sa snažila riešiť rôznymi spôsobmi. Dnes je už zamestnaná, avšak ešte stále sa jej kopia výzvy na úhrady nezaplatených účtov, niektoré i priamo od exekútora.  Uvedomuje si, že minimálna mzda nepostačuje na rýchle splácanie dlhov. Obáva sa, že príde o svoj dvojizbový byt a  pripraví tak o strechu nad hlavou aj svojho syna. Možno pre väčšinu ľudí je riešenie jednoduché. Predať byt a kúpiť menší. Áno, táto prvotná myšlienka napadla aj ju. Ide  však o starší byt s pomerne nízkou hodnotou. Pri jeho výmene za menší by  nezostala veľká suma. Musí brať aj do úvahy, že sa značne zníži komfort jej dospievajúceho syna. Jednoizbový byt je predsa len dosť stiesnený priestor pre túto rodinu. V pozadí toho všetkého je aj myšlienka akejsi väčšej istoty do budúcna ak vlastní väčší byt. Pri snahe nájsť riešenie svojho problému sa táto pani dostáva do bludného kruhu myšlienok.  Všetky výhody, ktoré si uvedomuje na druhej strane valcujú nevýhody menšieho bytu.

Museli sme to teda niekde preseknúť. Začali sme od začiatku. Kde sa momentálne nachádza so svojimi financiami, aké má možnosti splatiť dlhy.  Čo so sebou prinesie odkladanie, príp. naťahovanie splácania dlžôb a kam sa môže až dostať. Nezávideniahodná situácia.

Jana Lajošová - profesionálny kouč, poradňa SliačAko sme prechádzali niektoré záväzky, čoraz viac si uvedomovala hrozbu, že o svoj byt môže prísť v dražbe za výrazne nevýhodných podmienok. Stále však v nej bojovala matka, ktorá nechcela ukrátiť syna o svoju izbu. Skúsili sme sa pozrieť na možnosť prenájmu dvojizbového bytu aspoň na nejaký čas, Kým by  prišetrila a potom si možno znovu kúpila vlastný. Dlhodobo to je však jednoznačne finančne náročné. Pohltilo by to zvyšné peniaze z predaja a tak je nereálne pri súčasnom príjme uvažovať o kúpe bytu.

Tu mi ale napadlo, že môže požiadať o pomoc aj samosprávu formou pridelenia nájomného bytu. Pozrela som sa na to podrobnejšie. Všeobecné podmienky pre poskytnutie takého bývania sa riadia Výnosom MVaRR SR č. V-1/2006. Dodatočné podmienky si stanovuje každé mesto vo svojom VZN s prihliadaním na aktuálny stav. Mesto Sliač disponuje  nájomnými bytmi tejto kategórie. Aj keď má vo svojej evidencii väčší počet žiadateľov ako môže uspokojiť, snaží sa k tejto oblasti pristupovať pomerne aktívne. Aj to je teda jedna z možností ako si pri nízkom  príjme zabezpečiť dôstojné bývanie.

Jana Lajošová, profesionálny kouč, Sliač,
janka.lajosova076@gmail.com,
tel.: 0949 274 322,
– bezplatne.