Kapacity v základných školách vo Zvolene sú pre ukrajinské deti dostatočné, možno do nich prijať približne 300 žiakov.

Pre TASR to v utorok uviedol hovorca mesta Martin Svatuška s tým, že väčší problém je so škôlkami, kde je menej voľných miest.

Pripomenul, že samospráva pomáha ľuďom prichádzajúcim z Ukrajiny aj s umiestňovaním detí do základných či materských škôl. Podobná situácia s nedostatočnými kapacitami v materských školách však podľa hovorcu nemá iba Zvolen. „Podobná situácia je prakticky vo všetkých slovenských mestách,“ zdôraznil Svatuška.

Ako dodal, najdôležitejšou oblasťou je ubytovanie pre ľudí prichádzajúcich z Ukrajiny. „Mesto poskytuje na tento účel vlastné priestory krízového bývania, spolupracuje so súkromnými ubytovacími zariadeniami,“ poznamenal a doplnil, že pomáhajú aj obyvatelia. Ľudí z Ukrajiny umiestňujú priamo vo svojich domoch a bytoch. „Mesto okrem toho pripravuje ešte aj núdzový priestor s kapacitou 50 ľudí, spustený bude v priebehu niekoľkých dní,“ konštatoval hovorca.

Odbor komunikácie a marketingu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR informoval, že register voľných kapacít v školách pre žiakov z Ukrajiny je spustený. Jeho cieľom je ľahší nástup pre deti, žiakov a študentov z Ukrajiny do škôl. Register sa nachádza na webovej stránke ministerstva a k dispozícii je aj jeho ukrajinská verzia. Zverejnený je aj register pre materské, základné a stredné školy. Vyplnením dotazníka sa zaradia do siete škôl, ktoré majú kapacitu na umiestnenie detí a žiakov z Ukrajiny. Rodičom sa tak uľahčí proces hľadania škôl, ako aj proces začlenenia mnohých detí.