Po otázke na najväčšie pozitíva uplynulého štvorročného obdobia sa kandidátov na primátora mesta Zvolen pýtame aj na negatíva, ktoré v meste vnímajú.

Pred komunálnymi voľbami dávame na ZVonline.sk priestor všetkým primátorským kandidátom vo Zvolene, ktorí postupne zodpovedajú štyri základné otázky, podľa ktorých zistíme, ako vnímajú problémy mesta a čo sľubujú na ich riešenie.

Všetci kandidáti dostali štyri otázky, pričom odpoveď na každú z nich museli sformulovať do tisíc znakov. Kandidáti tak dostali rovnaký priestor na vecné vyjadrenie, avšak s dostatočným priestorom na priblíženie ich zámerov. Voľby do orgánov samosprávy obcí sa uskutočnia 10. novembra.

Čo je podľa vás v súčasnosti najväčším
problémom Zvolena?

1. Lenka Balkovičová, Ing., 56 r., primátorka mesta Zvolen, nezávislá kandidátka

Nemusíme to skúmať, stačí niekoľko rozhovorov so Zvolenčanmi na ulici. Jednoznačne intenzita dopravy cez mesto. Obyvatelia mnohých mestských častí a ulíc sa sťažujú na hluk z dopravy, narúšanie statiky budov a požadujú riešiť a odkláňať dopravu iným smerom. Úplne tomu rozumiem. Je nanajvýš potrebné urobiť všetko preto, aby sa urýchlene vybudoval severný obchvat mesta. Ďalším veľkým problémom je parkovanie, často o ňom počúvam pri rozhovoroch so Zvolenčanmi. Parkovaniu sa chcem venovať ako prioritnej otázke na ďalšie štyri roky. Pripravíme projekty na výstavbu nových parkovacích miest, vybudujeme ich a pripravíme pravidlá parkovania tak, aby sme si čo najviac ochránili  verejnú zeleň.  Ďalším veľkým problémom mesta je kanalizácia, najmä v centre mesta. Napájaním stále nových a nových stavieb do jestvujúcej kanalizácie spôsobuje jej nedostatočnú kapacitu a pri dažďoch dochádza k zatápaniu suterénnych priestorov mnohých budov. Tejto problematike sa doteraz nevenovala patričná pozornosť, avšak zmenou klímy a častejšími prívalovými dažďami sa tento problém bude zväčšovať.

2. Miroslav Kusein, Ing., 61 r., súkromný podnikateľ, nezávislý kandidát

Kandidát bol oslovený, ale do uzávierky na otázky neodpovedal.

3. Roland Schaller, Ing., 44 r., riaditeľ letiska, nezávislý kandidát

Kandidát bol oslovený, ale do uzávierky na otázky neodpovedal.

4. Ivan Sitár, Ing., 51 r., podnikateľ, Kotleba – ĽSNS

Kandidát bol prostredníctvom strany oslovený, ale do uzávierky na otázky neodpovedal.

5. Matej Snopko, 54 r., publicista, aktivista ZVOLEN PRE ĽUDÍ, nezávislý kandidát

Zvolen neplní potreby  väčšiny obyvateľov. Vychádza v ústrety najmä funkcionárom, ich priateľom a developerom. No ľudia chcú bezpečné, v lete pokosené mesto. V zime odhrnuté cesty a komunikácie bez  zľadovatelých plôch. Chcú cesty bez výtlkov a rizikových úsekov. A dobre osvetlené mesto. Dostatok parkovacích miest vo všetkých štvrtiach i v centre. Chcú rozšíriť stanoviská polopodzemných kontajnerov na odpadky. Venovať vyššiu pozornosť životnému prostrediu. Odstrániť čierne skládky. To všetko sa však poriadne neplní. Počet kamier v meste je nedostatočný. Chýba denný stacionár pre seniorov. Zvolen nemá dopravný obchvat mesta. Ani vnútorný mestský obchvat. Obyvateľov  týra prehustená doprava, najmä v centre a na Lučeneckej ceste. Nie je komplexná sieť cyklochodníkov. Zabúda sa na Zolnú , Lukové a Kráľovú. To všetko už desaťročia, hoci doterajšie vedenia mesta mohli tieto veci už dávno vybaviť. Mestská polícia šikanuje občanov papučami. Inak je málo funkčná. Asociáli intenzívne Zvolenčanom znepríjemňujú život. Kým iní roky sľubujú, iniciatíva Zvolen pre ľudí má riešenia.


V ďalších dňoch prinesieme na ZVonline.sk odpovede kandidátov na ďalšie otázky. Už minulý týždeň odpovedali na to, čo považujú za pozitíva uplynulého štvorročného obdobia.

Zoznam kandidátov: Primátorom chcú byť piati, o kreslá poslancov zabojuje 98 kandidátov

Zoznam všetkých kandidátov, vrátane kandidátov na poslancov MsZ, ako aj ďalšie informácie k voľbám, nájdete v našom staršom príspevku…