Po otázke na najväčšie pozitíva i problémy mesta, sa kandidátov na primátora Zvolena pýtame aj na ich plány, ktoré by vo funkcii po zvolení mali.

Pred komunálnymi voľbami dávame na ZVonline.sk priestor všetkým primátorským kandidátom vo Zvolene, ktorí postupne zodpovedajú štyri základné otázky, podľa ktorých zistíme, ako vnímajú problémy mesta a čo sľubujú na ich riešenie.

Všetci kandidáti dostali štyri otázky, pričom odpoveď na každú z nich museli sformulovať do tisíc znakov. Kandidáti tak dostali rovnaký priestor na vecné vyjadrenie, avšak s dostatočným priestorom na priblíženie ich zámerov. Voľby do orgánov samosprávy obcí sa uskutočnia 10. novembra.

Čo by boli Vaše prvé kroky
vo funkcii primátora mesta?

1. Lenka Balkovičová, Ing., 56 r., primátorka mesta Zvolen, nezávislá kandidátka

Máme rozpracované viaceré veľké investície, ktoré je potrebné dokončiť, aby si výsledky investovaných peňazí mohli Zvolenčania čo najskôr užívať. Ako prvú chceme postaviť plaváreň s kúpaliskom, futbalové ihriská pre malý a veľký futbal, 400 m atletickú dráhu a ostatné atletické sektory so zázemím. Už nechceme ďalšie letné sezóny bez možnosti kúpania sa. Pripravená je rekonštrukcia predstaničného  priestoru, Hrnčiarskej ulice a Námestia SNP v časti od Európy smerom ku kostolu Sv.Alžbety, ako aj školské ihriská základných škôl M.Rázusa a Námestia mládeže. To všetko sa na jar budúceho roka  začne realizovať. Zdržali nás verejné obstarávania na dodávateľov.  Spolu s novými poslancami je potrebné si nastaviť priority pre celé volebné obdobie tak, aby sa mohli naplniť aj ich volebné sľuby. Jeden človek sám nič nedokáže, spolu dokážeme urobiť veľa a ja nechcem rozhádané zastupiteľstvo, ako tomu často bývalo doteraz.

2. Miroslav Kusein, Ing., 61 r., súkromný podnikateľ, nezávislý kandidát

Kandidát bol oslovený, ale do uzávierky na otázky neodpovedal.

3. Roland Schaller, Ing., 44 r., riaditeľ letiska, nezávislý kandidát

Kandidát bol oslovený, ale do uzávierky na otázky neodpovedal.

4. Ivan Sitár, Ing., 51 r., podnikateľ, Kotleba – ĽSNS

Kandidát bol prostredníctvom strany oslovený, ale do uzávierky na otázky neodpovedal.

5. Matej Snopko, 54 r., publicista, aktivista ZVOLEN PRE ĽUDÍ, nezávislý kandidát

Poďakujem sa všetkým občanom za dôveru. Za to, že nepodľahli spojenej volebnej propagande súčasných funkcionárov a oligarchov, manipulácii a sľubom politických strán a viacerých záujmových skupín a skupiniek, ktoré vládnu v súčasnosti v našom meste. Poďakujem sa Zvolenčanom za ich zdravý rozum, ktorý použili pri hlasovaní vo voľbách, že sa do nich zapojili a nezostali ľahostajní. Kyticu kvetov prinesiem svojej mame a vybozkávam  manželku a adoptívneho syna. Stretnem sa s mojím skvelým tímom, ktorý mi pomohol zostaviť program rozvoja Zvolen pre ľudí na štyri roky s reálnymi víziami. Určite by som sa nezaoberal nezmyselnými projektmi typu 25-metrový bazén na Barinách pre blaho niektorých vybraných spriatelených investorov. Okamžite od prvého dňa naštartujeme základné funkcie mesta, ktoré doteraz nefungovali. Ako prvé musíme riešiť zimnú údržbu, aby sa nezopakoval dopravný kolaps mesta. Nemôže sa stať, že kvôli nezvládnutej údržbe ciest a chodníkov havaruje autobus a ľudia končia v nemocnici so zlomenými rukami po pádoch. Následne sa pustíme do priorít v rámci nášho programu Zvolen pre ľudí. V našom meste sa chceme cítiť dobre. Musí byť bezpečné, čisté, upravené a musí napĺňať svoje základné funkcie.


V ďalších dňoch prinesieme na ZVonline.sk odpovede kandidátov na ďalšie otázky. Pred pár dňami odpovedali na to, čo považujú za najväčšie problémy mesta.

Zoznam kandidátov: Primátorom chcú byť piati, o kreslá poslancov zabojuje 98 kandidátov

Zoznam všetkých kandidátov, vrátane kandidátov na poslancov MsZ, ako aj ďalšie informácie k voľbám, nájdete v našom staršom príspevku…