Pred komunálnymi voľbami dávame na ZVonline.sk priestor všetkým primátorským kandidátom vo Zvolene, ktorí postupne zodpovedajú štyri základné otázky, podľa ktorých zistíme, ako vnímajú problémy mesta a čo sľubujú na ich riešenie.

Všetci kandidáti dostali štyri otázky, pričom odpoveď na každú z nich museli sformulovať do tisíc znakov. Kandidáti tak dostali rovnaký priestor na vecné vyjadrenie, avšak s dostatočným priestorom na priblíženie ich zámerov. Voľby do orgánov samosprávy obcí sa uskutočnia 10. novembra.

Čo vnímate ako najpozitívnejšiu zmenu k lepšiemu
vo Zvolene za uplynulé štyri roky?

1. Lenka Balkovičová, Ing., 56 r., primátorka mesta Zvolen, nezávislá kandidátka

Ak takúto otázku položíme ktorémukoľvek Zvolenčanovi, tak odpovie, že mesto ožilo. Chvália Vianočnú dedinu, FUN zónu, korzá, ako aj množstvo iných kultúrnych, športových a spoločenských podujatí.  Celé Slovensko hľadí s obdivom na Zvolen ako na mesto, ktoré sa pustilo do ekologických projektov – zadržiavanie a využívanie dažďovej vody, ekocintorín, mestské včely. Získali sme do mesta takmer 5 miliónov eur z európskych fondov na jeho rozvoj. Pustili sme sa do rekonštrukcií a budovaní nových športovísk: futbalový štadión, rekonštrukcia školských ihrísk, pripravená je lokalita Bariny na výstavbu novej plavárne, kúpaliska, futbalových ihrísk a atletického 400 m oválu s ďalším atletickým zázemím. Získali sme do majetku Borovú horu, ktorá je ideálnym miestom pre vybudovanie domu seniorov s denným stacionárom. Získali sme certifikáty kvality a transparentnosti. Mesto sa posunulo zo známky „dobré finančné zdravie“ na  „výborné finančné zdravie“. To nie je málo.

2. Miroslav Kusein, Ing., 61 r., súkromný podnikateľ, nezávislý kandidát

Kandidát bol oslovený, ale do uzávierky na otázky neodpovedal.

3. Roland Schaller, Ing., 44 r., riaditeľ letiska, nezávislý kandidát

Kandidát bol oslovený, ale do uzávierky na otázky neodpovedal.

4. Ivan Sitár, Ing., 51 r., podnikateľ, Kotleba – ĽSNS

Kandidát bol prostredníctvom strany oslovený, ale do uzávierky na otázky neodpovedal.

5. Matej Snopko, 54 r., publicista, aktivista ZVOLEN PRE ĽUDÍ, nezávislý kandidát

To, že ľudia zareagovali na naše výzvy a začali chodiť na zasadania mestského zastupiteľstva. Teda že sa pokúšajú priamo sa zúčastňovať na formovaní mesta a kriticky hovoria poslancom do ich rozhodovania. A to je veľmi správne, pretože Zvolen má byť pre ľudí. Pozitívne je aj to, že na účet Zvolena štát poslal o vyše 10 miliónov Euro viac. Videli ste však, že by Vám tieto peniaze  akokoľvek zlepšili život?

 


V ďalších dňoch prinesieme na ZVonline.sk odpovede kandidátov na ďalšie otázky.

Zoznam všetkých kandidátov, vrátane kandidátov na poslancov MsZ, ako aj ďalšie informácie k voľbám, nájdete v našom staršom príspevku:

Zoznam kandidátov: Primátorom chcú byť piati, o kreslá poslancov zabojuje 98 kandidátov