kandidati-na-primatora-zvolenPortál ZVonline.sk počas uplynulých dní bližšie priblížil trojicu kandidátov na post primátora mesta Zvolen. Prostredníctvom otázok a odpovedí sme spoznali názory na rôzne témy.

Kandidáti dostali bezplatnú možnosť predstaviť seba a svoje názory či riešenia v piatich otázkach, na ktoré budú postupne odpovedať. Na každú odpoveď na naše otázky ako i úvodné predstavenie má každý kandidát k dispozícii vždy zhruba 1000 znakov. Pýtali sme sa ich postupne osobne i profesionálne. Zodpovedali na otázky o ich ich plánoch po prípadnom zvolení a prezradili aj konkrétne kroky, ktoré pripravujú. Posledné odpovede vám prinášame práve dnes.

Aké ciele si kladiete po prípadnom zvolení?

Všetkým uchádzačom o post primátora mesta Zvolen sme položili otázku v nasledujúcom znení: Aký hlavný a konkrétny cieľ by ste chceli splniť hneď v prvom roku svojho pôsobenia, aký ďalší počas celých štyroch rokov? Odpovede vám prinášame nižšie.

balkovicova lenka1. Lenka Balkovičová, Ing., 52 r., ekonómka
– nezávislá kandidátka

Aj keď som poslankyňou mesta už 8 rokov, detailne neovládam všetky zmluvné vzťahy mesta, najmä nie tie dlhoročné, preto rátam s tým, že niektoré moje myšlienky nebudú ihneď realizovateľné. Za prvoradé však považujem venovať sa tomu, aby mesto mohlo mnohé komunálne služby realizovať vo vlastnej réžii ( napr. kosenie mesta) a mohlo tak ponúknuť prácu nezamestnaným Zvolenčanom, ale napríklad aj zdravotne postihnutým. Vzhľadom na programovacie obdobie nie je čas otáľať s projektmi na eurofondy. Taktiež je potrebné urýchlene riešiť mestskú plaváreň, keďže jestvujúca môže vypadnúť každým dňom. Proste je potrebné si sadnúť za stôl a ihneď začať robiť. Na každý zámer je však potrebná dôsledná príprava, transparentné výberové konanie, poslancami schválené zabezpečenie dostatočného objemu finančných prostriedkov a aj korektná realizácia zámeru. Bez spolupráce s poslancami to preto nepôjde.

miroslav kusein2. Miroslav Kusein, Ing. 57 r., primátor,
– Smer-SD, SNS, HZD, SDS, NaS, SZ, EDS, SF, KSS, SOĽ, SMS, ZRS

Celý môj konkrétny program je zverejnený na www.kusein.sk. Prioritou je práca a bývanie, starostlivosť o seniorov, sociálne a zdravotne slabších, podpora mladých – investície do vzdelania, kultúry a športu, kvalitné služby, bezpečné mesto. Máme vybudované silné základy, na ktorých je možné stavať. Cieľom je spokojnosť každého jednotlivca, ktorý v našom meste býva, alebo ktorý ho navštívi. Ponúkam spoluprácu každému, kto je ochotný pracovať vecne, čestne, svedomito a predovšetkým zodpovedne ku každému obyvateľovi nášho mesta. To všetko chcem robiť tak ako doteraz, ľudsky, odborne, transparentne a bez káuz.

matej snopko3. Matej Snopko, 50 r., podnikateľ
– nezávislý kandidát

Rýchlo sa zorientovať do detailov v problematike riadenia Zvolena. A okamžite pracovať na naštartovaní programov, naozaj rozvíjajúcich Zvolen. O štyri roky by som nerád ľudí v novinách trápne a rozličnými fígľami prosil, aby si všimli, čo je po mne vidno. Alebo sa v rozhlase vyhováral, že za stagnáciu toho, či onoho nič neviem. Lebo ja som bol osem rokov v inej komisií. Je mi jasné, že o štyri roky príde drzáň môjho typu, ktorý v politike doteraz ešte nebol.  A bude ma týrať otázkami , čo som vlastne naozaj urobil. Presne tak, ako ja dnes týram svojich politických starcov. Tomu rozhodne neujdem.   V svätom písme je krásny výrok: „Podľa skutkov ich poznáte!“ Presne tým sa budem riadiť celé štyri roky. Moje ciele týkajúce sa Zvolena nájdete podrobne rozpísané na mojej webovej stránke.

Predchádzajúce: Kandidáti na post primátora: Čo by zmenili v rozpočte mesta?