V nedeľu 13. januára v poobedňajších hodinách bol prostredníctvom bezpečnostného kamerového systému zaznamenaný prípad požívania alkoholu neplnoletými osobami.

Dvaja mladiství chlapci zo Zvolena konzumovali alkohol pred obchodným centrom Europa priamo zo sklenenej fľaše.

Mestskí policajti ihneď vykonali neodkladné opatrenia v zmysle zákona aj za prítomnosti zákonných zástupcov mladistvých osôb.

Nakoľko si prípad požívania alkoholu mladistvými osobami vyžaduje dôrazné legislatívne kroky, vec je predmetom ďalšieho riešenia podľa osobitných predpisov.

Mestská polícia oznamuje, že v najbližších dňoch pripravuje policajné razie zamerané na kontrolu dodržiavania zákona NR SR č. 219/1996 Z. z. o ochrane pred zneužívaním alkoholických nápojov, ktoré vykoná v nočných podnikoch, parkoch a miestach s najčastejším výskytom popíjajúcej mládeže na verejných priestranstvách.