V roku 2016 sme pre vás pripravili sériu prednášok, ktoré budú približovať vybranú problematiku z oblasti histórie a umenia, z troch pohľadov.

Prvá bude venovaná Zvolenskému zámku, zaujímavej archeologickej lokalite, poľovníckemu sídlu uhorských kráľov, v súčasnosti vysunutému pracovisku Slovenskej národnej galérie.

zamok-podujatieMartin Miňo – archeológ Krajského pamiatkového úradu v Banskej Bystrici / porozpráva o tom čo tu bolo kým tu nebol zámok. Skúsime spolu poskladať skladačku zo stôp, ktoré nám tu nechali predkovia od praveku až po stavbu anjouovského kráľovského sídla.

Michal Šimkovic – pamiatkar, spracovateľ architektonických výskumov pamiatok / sa zameria na architektúru zámku, na jeho premeny od 13. storočia do súčasnosti. Súčasťou prednášky bude úvaha o význame zámku v dejinách mesta, širšieho regiónu a jeho postavení v európskej hradnej architektúre a tiež o pamiatkovej obnove zámku.

Mária Ťavodová – galerijná pedagogička SNG Zvolenský zámok / odpovie na otázku, prečo sa v zámku nenachádza pôvodný historický mobiliár a ako sa zámok využíva v súčasnosti. Povieme si niečo viac o programoch pre verejnosť, ale aj o aktivitách SNG, ktoré sú verejnosti menej známe.

V rámci tohto podujatia bude oficiálne sprístupnená nová pokladňa a predajňa katalógov na Zvolenskom zámku.