Už vo štvrtok 24. novembra bude o 19.00 h pokračovať séria prednášok na vybrané témy z oblasti histórie, umenia a kultúry z troch pohľadov v Slovenskej národnej galérii vo Zvolenskom zámku.

zamok zvolen sngPodujatie pod názvom Jeden Rím, tri pohľady, bude venované Večnému mestu – Rímu, jeho reflexii v umení a vplyvu na umelcov na území Slovenska v 19. storočí. Kurátorka Zbierok starého umenia Slovenskej národnej galérie Eva S. Kotláriková predstaví diela v zbierkach SNG s touto tematikou, vplyv antických ruín a obdobie tzv. Grand Tour umelcov do Talianska, špeciálne do Ríma.

Odborná asistentka na Katedre estetiky Filozofickej fakulty Univerzity Komenského Viera Bartková ponúkne pohľad na rímske archívne pramene o uhorských umelcoch 19. storočia a ich pobyte v Ríme. Podujatie uzatvorí prezentácia Talianskeho skicára bratislavského rodáka, maliara Františka von Balassu, ktorý dokumentuje jeho rímsky pobyt.

Podujatie Tri pohľady nadväzuje na projekt „Bella Italia“ interakcie medzi umeleckou kultúrou Itálie a vývinom umenia na Slovensku v 19. storočí. SNG má vo svojom výstavnom pláne v budúcnosti výstavu pod rovnakým názvom.

SNG Zvolenský zámok je už 47 rokov vysunutým pracoviskom Slovenskej národnej galérie Bratislava, ktorého úlohou je prezentovať najmä zbierky starého umenia, ktorú realizuje v štyroch ucelených expozičných celkoch – Gotické umenie, Ikony na Slovensku, Európske maliarstvo 16. – 19. Storočia a Sochárstvo 13. až 20. storočia. Okrem toho prezentuje svoju činnosť aj na poli výchovno-vzdelávacích a kultúrno-spoločenských aktivít. Je sídlom digitalizačného pracoviska a depozitárov SNG.