V Slovenskej národnej galérii vo Zvolenskom zámku bude pokračovať séria prednášok približujúcich problematiku vybraných oblastí histórie umenia a kultúry z troch pohľadov.

sng-akciaTS V stredu 27. apríla 2016 o 18.00 h, pozýva galéria na podujatie Jeden obraz tri pohľady, na ktorom sa pozrieme na obraz Francisca Barreru – Alegória mesiaca máj pohľadmi troch odborníkov.

Prírodopisný záujem bezprostredne ovplyvnili aj výtvarné stvárnenia prírody. Sprítomnením rastlín v obrazoch sa maliarom otvárala príležitosť interpretovať atribúty morálnych či filozofických postojov, ako aj samotnú identifikáciu spodobeného výjavu. Obraz Alegória mesiaca máj pohľadom historičky umenia, botanika a dominikána.

Vladimír Ježovič / botanik Arborétum Borova Hora / bližšie predstaví flóru na obraze. Zameria sa na ovocie, z ktorého sú nápadné napríklad citróny či marhule, zeleninu a podrobnejšie sa bude venovať kvetinám a formálnej záhrade, ktorá je súčasťou obrazu.

Zuzana Ludiková / historička umenia SNG / sa zameria na maľované kvetinové zátišia, ktoré boli populárne predovšetkým v barokovom období. Ich výpravnú nádheru, obsah i skrytý význam bol adresovaný vzdelanej spoločnosti, zdôrazňujúc tým blahobyt a kultivovanosť i množstvo ďalších aspektov z jej každodenného života. Prostredníctvom kvetín uvili do vencov umelci pomyselne svetadiely či tie najsmelšie predstavy o univerze.

Bernard Jozef Meliš / historik, dominikán / predstaví refektár ako miesto stravovania a duchovného rastu. Priblíži vývoj rozmiestnenia kláštorných miestností a pozíciu refektára medzi nimi. V poslednej časti nazrieme do refektára v súčasnosti.