Od 20. marca do 27. apríla budú v jednotlivých mestských častiach rozmiestnené veľkoobjemové kontajnery. Obyvatelia mesta do nich v tomto termíne môžu vyhodiť všetky nepotrebné veci okrem pneumatík, elektroodpadu a bioodpadu.

Harmonogram rozmiestnenia veľkoobjemových kontajnerov

MČ III. – Tepličky, Stráže 20.03 – 23.03.2015

Nográdyho, Ertla, Strážska cesta, Tulská, Kremnická, Novozámocká, Stráže 7-13,

MČ VI. – CMZ západ 23.03. – 30.03.2015

23.03. – 26.03.2015

Uramova, Pod holým nebom, Vansovej pri Stavoprojekte, Vansovej 35, Bystrický rad 34, Nám. Slobody 20, Nám. Slobody 11-17, Kozačeka za nákup. strediskom Centrum, Bystrický rad 5-13,

26.03. – 30.03.2015

SONY DSCBalkán pri ČS, križovatka ul. Študentskej a Štefánika, Krupinská cesta, Dobronivská cesta, Masarykova 52, Balkán 35, križovatka ul. J. Kráľa a M.M. Hodžu, Jilemnického pri ZŠ, Kubániho,

MČ II. Zlatý Potok, Bakova Jama, Lukové, Zolná 07.04 – 13.04.2015

Prachatická bl. 10, Prachatická bl. 16, Prachatická bl. 43, M. Rázusa – parkovisko nad Centrom voľného času, M. Rázusa bl. 6, Centrum bl. 36, A. Hlinku – pri výškových, A. Hlinku pri garážach, A. Hlinku – konečná MHD, A. Hlinku 31 – pod cintorínmi, Lukové – za kultúrnym domom, Lukové 76,  Zolná – Zolnianska cesta, Zolná – Povstaleckých letcov 22, Bakova Jama,

MČ V. – CMZ východ 13.04 – 20.04.2015

13.04. – 16.04.2015

Družstevná 35 vo dvore, Sokolská – oproti sklenárstvu IGLAS, 1. mája pri MŠ, Farkaška pri potravinách Jednota, Bernolákova, Slnečná, križovatka ulíc Komenského a Podjavorinskej, Ferienčíkova, križovatka ul. Bottovej a Chalúpkovej, križovatka ul. Kalinačiakovej a Hurbanovej,

16.04. – 20.04.2015

križovatka ul. Švermovej a Bottovej, križovatka ul. Elektrárenskej a Somolického, križovatka ul. Šoltésovej a Švermovej, Švermova 12, križovatka ul. Družstevnej a Kukučínovej, križovatka ul. Šoltésovej a bratov Veselovcov, križovatka ul. Môťovskej a Železničnej, Hronského 15 – pri nadjazde,

MČ. I. Sekier, Lipovec, Záhonok, Môťová, Kráľová, Sekier dolina 20.04. – 27.04.2015

20.04. – 23.04.2015

Nižovec, Školská 68, križovatka ul. 11. Marca a Na Hrádok, Obrancov mieru 38, križovatka ul. Pribinovej a Obrancov  mieru, Topoľová oproti potravinám, Dolná Kolónia, križovatka ul. Školskej a F. Hečku, križovatka ul. M. Nešpora a MDD, križovatka ul. 11. Marca a Školskej, Pribinova-Nábrežie, Kráľová – pri cintoríne, Sekier dolina – bývalý obchod, Lučenecká cesta 20, Lučenecká cesta 15

23.04. – 27.04.2015

Okružná 19-27, Gagarinova, Jašíka, Pribinova 93, M. Bellu, Fullu 13, Asmolovova 29, Asmolovova 22, gen. Svobodu 23, gen. Svobodu 25, gen. Svobodu 28, Záhonok 1-11, Záhonok 13-15, Záhonok 35, Malinovského