ZVonline (Lucia Vričanová, foto: autor) | 7.6.2011

Ivana Fabová: Snažíme sa našim deťom čo najviac pomôcť

Materská škola Centrum na sídlisku Zlatý potok v blízkych dňoch skončí s rekonštrukciou. Rekonštrukcia je financovaná z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a štátneho rozpočtu, čo predstavuje sumu 356 966,89 eur a Mesto Zvolen v tomto projekte prispelo sumou 18 787,74 eur. Na škôlke prebehli zatepľovacie práce ako výmena okien a dverných výplní, zateplenie fasád a striech. V celom objekte boli vymenené svietidlá, detičky dostali nové zariadenie do šatní a hračky do tried. Ďalšie pomôcky pomohli zakúpiť sponzori, rodičia a ľudia, ktorí dali škôlke 2% z dane. Škôlka má okrem bežných tried aj špeciálnu triedu pre zrakovo a telesne postihnuté detičky, má vlastnú ortoptickú aj rehabilitačnú sestru a mnohé iné zaujímavé pomôcky pre deti. O škôlke a jej zariadení sme sa rozprávali s riaditeľkou Ivanou Fabovou.

Priblížte našim čitateľom, aké triedy máte v materskej škole a v čom sa líši vaša škôlka od iných?

I.F.: Máme 7 bežných tried a jednu špeciálnu pre deti so zdravotným znevýhodnením. Ide o deti s detskou mozgovou obrnou s rôznym stupňom postihnutia. V rámci zabezpečovania služieb týmto detičkám využívame edukačnú činnosť modifikovanú pre potreby jednotlivých detí a riešime aj zdravotnú starostlivosť.

Priamo v škôlke máme očnú zdravotnú sestričku Janku Kvasovú, ktorá zabezpečuje ortoptickú a pleoptickú starostlivosť. Vo svojej pracovni má špeciálne prístroje, ktoré sú zamerané na precvičovanie očných svalov.  Garantom očnej starostlivosti je pani doktorka Abelovská, pravidelne konzultujú zdravotný stav detí. Výhodou toho, že máme sestričku priamo v škôlke, môže si na precvičenie vziať dieťatko z triedy a potom ho tam pokojne vrátiť.

J.K.: Máme aj svetelnú tabulu alebo aj lokalizátor s rôznymi otvormi, kde musí dieťatko lokalizovať svetielko, alebo používame kolektor, kde dieťatko ide po kontúre a ak výde mimo, tak to signalizuje aj svetelne aj zvukovo.

Takúto zdravotnú pomoc majú aj iné škôlky v meste?

I.F.: Škôlka na Sarvaške má deti so zrakovým znevýhodnením a my máme aj telesne aj zrakovo. Ani nebýva bežné, aby takéto zariadenie mali bežné škôlky, potom už skôr špeciálne zariadenia, u nás je to unikum, pretože sme bežná materská škola, zriaďovateľom je mesto a poskytujeme deťom, ktoré to potrebujú niečo navyše.

Pred časom prebehlo v meste skreeningové vyšetrenie zraku detí. Túto akciu rozbehol Lions club vo Zvolene a už všetky deti, ktoré sú v štátnych škôlkach boli vyšetrené. Ešte sa bude robiť skreening v materskej škole Hviezdička, tá je posledná. Ide o to, aby sa podchytili všetky deti, ktoré by mohli mať nejakú chybu, ktorá sa dá v tomto veku napraviť a liečiť.

Pracuje u nás aj rehabilitačná sestra Mária Selecká v miestnosti, kde sa robí hydroterapia a sauna.

M.S.: Máme tu aj polohovací stôl, trenažér Motren, je to v škôlke novinka, dostali sme ho z projektu Rekonštrukcia materskej školy. Nie je to obyčajný trenažér, je pre nechodiacich. Aktivuje svaly aby neochabli.

I.F.: Ostatné pomôcky sú viac-menej vybavené sponzorsky, píšeme projekty, oslovujeme nadácie a snažíme sa našim deťom čo najviac pomôcť. Poslanci mestského zastupiteľstva nám odsúhlasili rekonštrukciu priestorov bývalej práčovne a sušiarne, aby sme sem mohli zrekonštruovať priestory, kde používame saunu, hydromasážnu vaňu, rehabilitačnú miestnosť a očnú miestnosť. My z rozpočtu škôlky máme saunu.

M.S.: Tento magnet je na posilnenie a uvoľnenie svalov a aj proti bolesti. Funguje to na báze magnetických polí. Ďalej používame biolampu, regenuruje bunky, zvyšuje imunitu organizmu a urýchľuje liečbu rán o 50%. Taktiež máme elektrostimulátor na chrbátik, na posilnenie svalov. Potom tu máme vertikalizátor, je pre ležiace deti, no musí dieťatko od lekára dostať papier.

I.F.: Všetky tieto aktivity sa robia jedine po doporučení lekára a v tomto nás zastrešuje neurológ, pani doktorka Štefančíková. Pracujeme hlavne s detičkami, ktoré majú diagnózu, tých je 11, ale taktiež v týchto priestoroch pracujeme aj s ostatnými detičkami.

Aké máte v triedach špeciálne zariadenia, ktoré detičky môžu využívať ?

I.F.: V škôlke máme 20 detí so špeciálnymi potrebami, z toho 10 detí je v špeciálnej triede a ostatných 10 detí je v bežných triedach, sú tam integrované. Aj v bežných triedach máme poschodové domčeky na rozvoj hrubej motoriky, využívame priestor na také malé obývačky, to je oddychový priestor, dolu majú kuchynku. Pri práci aktívne využívajú interaktívnu tabulu, detský počítač. Trieda pod vedením Katky Beňovej a Paulíny Raniakovej je zapojená do projektu s Talianmi, v rámci toho projektu sa starajú aj o zvieratká, priamo v triede majú párik pieskomilov, ktorí momentálne majú štyri mláďatká. Starajú sa o ne deti, dávajú im žrať a pozorujú ich, ako vyrastajú.

V ďalších triedach využívame napríklad aj guľočkové bazéniky, každá trieda má poschodový domček, využívajú počítač pre deti a kúpeľničku. V rámci rekonštrukcie bola urobená bezbariérová terasa. V špeciálnej triede pre deti s telesným postihnutím máme zrekonštruovanú terasu, relaxačný kútik, je to priestor, kde sa využíva svetelná terapia, vo vnútri je datavideoprojektor, ktorý premieta rôzne farebné tvary, taktiež špeciálna lampa, ktorá navodzuje príjemnú atmosféru a vlastne deti najmä s detskou mozgovou obrnou a autistické deti sú veľmi často unaviteľné, takže pre nich je to taká relaxácia. V tejto triede ich je 10, využívajú interaktívnu tabulu, rôzne didaktické pomôcky a aj robotickú včelu. Hneď vedľa je bežná trieda a vrámci tej sociálnej integrácie sa deti so špeciálnymi potrebami chodia hrať aj sem do normálnej triedy.

K zariadeniu škôlky patria aj triedy pre menšie detičky od dvoch do štyroch rokov. Využívajú pristory telocvične, kde taktiež majú mnoho zaujímavostí ako trampolínu, skákacie lopty, rôzne rehabilitačné pomôcky na cvičenie a hry, ako aj hrad alebo tobogán. V škôlke máme aj počítačovú triedu. K priestorom škôlky patrí aj veľká záhrada s ihriskami, sú ideálne pre deti so zrakovým znevýhodnením, pretože tu máme prirodzený tieň. Všetky tobogány a preliezky sú robené na mieru, aby monitorovali fyzické predpoklady, pre malé deti. Pre deti máme aj rôzne krúžky, ako veda je zábava, krúžok šikovných rúk, anglický jazyk, telovýchova, hudobno-tamnečný, dramatický, ľudových tradícií a pred škôlkou sme so Združením Slatinka sadili hriadku zdravia, sadili ju deti a ku každej rastlinke pôjdu názvy aby aj rodičia a deti vedeli, ako sa volajú rôzne rastlinky a vedeli ich použiť aj v praxi.

Keď sú deti so zrakovým alebo telesným zdravotným znevýhodnením v normálnej triede, tak tá sociálna skupina zdravých detí ich ťahá, ale zase my sa snažíme aj o oceňovanie ich výnimočnosti, pretože aj znevýhodnené deti môžu potiahnuť tie zdravé.

V rámci spolupráce so Združením Slatinka má škôlka na streche aj slnečné a fotovoltaické panely, ktoré slúžia na ohrev vody a osvetlenie zahrádky za škôlkou. Ide o využívanie energie v rámci obnoviteľných zdrojov, na čo nám istou čiastkou tiež prispelo mesto.

Koľko máte voľného miesta a koľko detičiek beriete ročne?

I.F.: Do našej materskej škôlky  sa väčšinou zapíšu deti, keď sa narodia, pri zápise už zvykneme mať plno a každý rok zvykneme žiadať štátnu inšpekciu o povolenie, aby nám zvýšili počet detí. Pre nás sú prioritou deti s postihnutím, ktoré nemôžu byť v ostatných materských školách, takže ich uprednostňujeme, ale okrem ich berieme každý rok takých 50 až 55 detí.

Fotogaléria