Divadlo Jozefa Gregora Tajovského uviedlo inscenáciu Čepiec v hlavnom programe troch medzinárodných festivalov. Úchvatné dielo v réžii Petra Palika videli diváci 25. ročníka festivalu Setkání/Stretnutie v Zlíne, návštevníci jubilejného 30. ročníka festivalu Divadelná Nitra a účastníci 17. ročníka festivalu Nová dráma/New Drama v Bratislave.

Divadlo Jozefa Gregora Tajovského tak na úvod svojej 73. divadelnej sezóny reprezentovalo svoju tvorbu ako aj tvorbu vznikajúcu v Banskobystrickom samosprávnom kraji a na Slovensku. Práve regionálny aspekt je v inscenácii silno prítomný, keďže unikátnym spôsobom mapuje udalosti v horehronskej obci Šumiac v minulosti a dnes.

Inscenáciu uviedlo DJGT ako premiéru v máji 2021 v súlade s víziou umeleckého šéfa a režiséra Petra Palika „reflektovať cez regionálne to celospoločenské“. Naplnenie tohto zámeru potvrdili svojou odozvou českí, slovenskí aj zahraniční festivaloví diváci. Na festivale Divadelná Nitra bolo v diskusiách vyzdvihnuté tvorivé spracovanie knižnej predlohy, herecká súhra súboru, priamočiarosť pri komunikovaní tabuizovaných tém, humor pri diagnostikovaní čŕt rázovitej slovenskej povahy, mnohovrstevnatosť vnemov a scénické metafory.

Po uvedení Čepca v Zlíne Divadelní noviny referovali: „Na ploche jedného roku ľudského života, za pomoci navýsosť funkčnej výrazovej fúzie prvkov činohry, výrazového tanca, projekcie a hudobného divadla, sa k divákom priplaví enormná dávka emócií, myšlienok a krásy. Minulosť láskavo bozkáva dnešok a bez karhania varuje pred opakovaním rovnakých chýb. Pôvodná próza, premenená na javiskovú báseň. Zásah priamo do srdca a ideálny príklad dokonalej adaptácie, kedy sa z jedného umeleckého diela zrodí ďalší skvost.“