Mestu Zvolen sa podarilo získať financie na projekt veľkej rekonštrukcie tzv. vnútrobloku, časti mesta medzi ulicami Hrnčiarska, J. Kozáčeka a Bystrický rad. Ako by mohla v budúcnosti vyzerať táto časť mesta?

Zvolen sa v minulom roku zapojil do výzvy Irop na zlepšenie kvality života v regiónoch s dôrazom na životné prostredie. Vedenie mesta chce pokračovať v pretváraní verejných priestorov s ohľadom na ekológiu.

„Vďaka financiám z externých zdrojov sa môžeme pustiť aj do ambicióznych projektov, medzi ktoré patrí aj tento. Spolu s rekonštrukciou materskej školy a školského dvora na Hrnčiarskej ul. postupne vznikne v centre mesta príťažlivá lokalita pre tamojších obyvateľov aj širšiu verejnosť,“ hovorí primátorka Lenka Balkovičová.

Zo sumy okolo 800 000 eur, (z toho spolufinancovanie 5%) by magistrát chcel zrekonštruovať všetky tri ulice a priestor medzi nimi.

„Riešenie ulice Bystrický rad sme prediskutovali s občanmi, rozhodli sme sa robiť len prvú etapu rekonštrukcie. V rámci nej plánujeme vybudovať nové prístupové chodníky k detskému ihrisku a k objektom školy, ako aj potrebnú rampu pre imobilných k zadnému vchodu do školy,“ hovorí hlavný architekt mesta Peter Kašša. 

„Na Hrnčiarskej ulici medzi školou a škôlkou dôjde k výmene povrchov za priepustné, bude doplnený mobiliár o lavičky, fontánky na pitie, kvetináče, odpadkové koše, stojany na bicykle a mnohé ďalšie,“ vysvetľuje Kašša.

Podľa neho tak vznikne na Hrnčiarskej ulici, ktorá je hojne využívaná obyvateľmi panelových domov, deťmi, ale aj ľuďmi prechádzajúcimi na železničnú stanicu, atraktívny verejný priestor.

„Na ulici Bystrický rad budú osadené parkové lavičky, ktoré budú umiestnené v priestoroch s altánkom, detským pieskoviskom a fitnes stanoviskom. Rozšírené bude detské ihrisko o ďalšie prvky, pribudnú aj prvky pre väčšie deti a dospelých. Upravené bude aj ihrisko na Ul. J. Kozáčeka,“ dodáva Kašša.

Upozorňuje občanov, že v prvej fáze projektu budú realizované aj nevyhnutné búracie práce, ktoré na čas skomplikujú život občanov, ale v ďalšej fáze budú zeleň aj všetky pevné plochy obnovené a doplnené o nové prvky. Celý projekt je rozvrhnutý na 18 mesiacov, aktuálne sa pripravuje verejné obstarávanie na dodávateľa.

„Z tohto projektu mám radosť. Život obyvateľov, ktorí bývajú v centre mesta v bezprostrednej blízkosti školy a škôlky sa zlepší. Množstvo prvkov na trávenie voľného času vytvorí zaujímavé a živé zóny pre stretnutia detí zo škôl, ale aj susedov a obyvateľov Zvolena,“ uzatvára primátorka mesta Zvolen Lenka Balkovičová.