Univerzita tretieho veku na Technickej univerzite vo Zvolene je na vzdelávacom trhu už 26 rokov. V súčasnosti má viac ako 500 študentov v 28 študijných odboroch, z ktorých jeden z najnovších je aj študijný odbor s názvom História a umenie na jednom mieste.

Tým spomínaným jedným miestom je Zvolenský zámok – pôvodne kráľovský poľovnícky zámok, dnes vysunuté pracovisko Slovenskej národnej galérie. Práve spoznávanie histórie a umenia na tomto autentickom mieste robí zo štúdia na zvolenskej Univerzite tretieho veku jedinečný zážitok. Naši seniori získajú teoretické vedomosti z obdobia gotiky, renesancie i baroka prerozprávané práve cez príbeh Zvolenského zámku. Súčasťou historicko-umeleckého študijného odboru sú aj praktické workshopy, ktoré študentom z radov našich starších spoluobčanov sprístupňujú nielen výtvarné skvosty stredovekého i novovekého umenia, ale aj také zaujímavé galerijné činnosti, akými sú reštaurovanie, výskum umeleckých diel či digitalizácia kultúrneho dedičstva.

„Máme šťastie, že na objekte Zvolenského zámku sú dodnes čitateľné všetky dôležité historické obdobia – gotika, renesancia aj barok. To nám dovoľuje prednášky spájať s prehliadkou daných autentických priestorov. Na základe našich skúseností z pedagogickej praxe v kultúre preferujeme popri prednáškach aj praktické workshopy. Touto cestou si študenti oveľa viac zapamätajú a zážitok z takto uchopenej témy je oveľa hlbší. Preto aj v ďalšom dvojročnom štúdiu bude obdobie gotiky sprevádzať napríklad workshop tabuľovej maľby vaječnou temperou a renesanciu skúška výroby sgrafita“, skonštatovala Barbora Paulínyová, galerijná pedagogička zo Slovenskej národnej galérie.

Frekventanti Univerzity tretieho veku na Technickej univerzite vo Zvolene absolvovali posledné prednášky s našimi galerijnými pedagogičkami a semester ukončili začiatkom júna výletom do zrekonštruovaných priestorov Slovenskej národnej galérie v Bratislave. Nielen oni, ale aj ďalší študenti sa zúčastnili aj komentovanej prehliadky k výstave Senior linka v Stredoslovenskej galérii v Banskej Bystrici, ktorá je venovaná kurátorskej práci súčasných slovenských a českých umelkýň a umelcov zameranej na seniorov.

Vnímanie a spoznávanie umenia práve touto cestou predstavuje pre seniorov nielen významné duševné a tvorivé obohatenie, ale aj príjemnú súčasť ich aktívneho života. A o tom, že Univerzita tretieho veku na Technickej univerzite vo Zvolene je skutočne súčasťou života seniorov zo zvolenského regiónu, svedčí aj bohatá ponuka záujmového vzdelávania, ktorá zahŕňa jazykové, počítačové, psychologické, pohybové vzdelávanie i iné záujmové vzdelávanie. Študenti majú možnosť byť aktívni aj v medzinárodnom merítku – mnohí z nich sa zúčastňujú zahraničných pobytov, financovaných v rámci programu Erasmus+, napríklad v Poľsku, Českej republike, Lotyšsku, Rumunsku, Španielsku, Portugalsku. Zaujímavosťou je, že zvolenská Univerzita tretieho veku v spolupráci s Českou zemědelskou univerzitou v Prahe ponúka Virtuálnu univerzitu tretieho veku, ktorá je určená najmä pre menej mobilných či úplne imobilných seniorov.

„Veríme, že v novom akademickom roku sa dostaneme nad 500 študentov a potvrdíme stúpajúci záujem o vzdelávanie u nás. Samotní lektori dávajú vysokú záruku za kvalitu ponúkaných študijných odborov a sme veľmi radi, že sa k nám ľudia opätovne radi vracajú nielen z Banskobystrického kraja, ale aj z celého Slovenska“, zdôraznil Erik Selecký, vedúci Univerzity tretieho veku TUZVO.