Pri príležitosti 95. výročia vzniku Gymnázia Ľ. Štúra vo Zvolene a v roku, ktorý sa nesie v znamení osláv 200-tého výročia narodenia Ľudovíta Štúra, Študentská rada gymnázia pripravila darček pre svoju školu – „Projekt Štúr“.

gls1Jeho výsledkom je socha Ľudovíta Štúra z topoľového dreva v životnej veľkosti, ktorú 27. apríla 2015 slávnostne odhalili vo vestibule školy za prítomnosti riaditeľky školy PhDr. Evy Chylovej, primátorky mesta Ing. Lenky Balkovičovej, zástupcov Študentskej rady a ďalších hostí. Socha je dielom majstra rezbára Miroslava Trnovského z Ružomberka a bola hradená z prostriedkov Európskej únie.

Oslavy 95. výročia školy vyvrcholili 6. mája 2015 v Divadle Jozefa Gregora Tajovského vo Zvolene predstavením „Škola hrou – Život ťa naučí“, ktorého sa okrem žiakov školy zúčastnili aj zástupcovia mesta, bývalí riaditelia i učitelia školy a ďalší hostia. Program bol prierezom histórie školy od jej vzniku až po súčasnosť. Informácie o historických faktoch a celospoločenských udalostiach, ktoré ovplyvňovali život v škole, boli výstižne doplnené hudobnými vystúpeniami, tanečnými číslami i scénkami.

Takmer dvojhodinové prestavenie pripravili študenti gymnázia pod vedením zástupkyne riaditeľky školy Mgr. Jany Hameršmídovej. Do predstavenia bolo zapojených 80 súčasných a niekoľko bývalých žiakov školy, ktorí s radosťou prijali pozvanie na účinkovanie v programe. Predstavenie bolo dôstojnou bodkou za akciami, ktoré sa počas celého školského roka realizovali v Gymnáziu Ľ. Štúra vo Zvolene pri príležitosti 95. výročia jej vzniku.

gls3