Mestskí policajti sa počas mája zamerali na preverovanie lokalít a verejných priestranstiev, kde žijú ľudia bez domova.

Cieľom samosprávy a zvolenskej mestskej polície bolo oslovenie všetkých bezdomovcov, ktorí sa nachádzajú na území mesta a v jeho okolí, pričom im zo strany mesta, bola ponúknutá odborná pomoc pri riešení ich krízovej životnej situácie.

„V uplynulom mesiaci Máj, novovytvorená špeciálna skupina príslušníkov mestskej polície pod vedením hlavného inšpektora Rastislava Kurica vykonala tieto služobné akcie, prevažne v nočných hodinách,“ približuje náčelník MsP vo Zvolene Juraj Chabada.

Mestskí policajti a úradníci takto zmapovali všetky miesta, kde sa bezdomovci zdržiavajú, prespávajú či majú svojpomocne postavené príbytky.

„Taktiež im bola ponúknutá služba v stredisku osobnej hygieny, keďže viacerí nemajú možnosti pre základné hygienické potreby a taktiež im bola ponúknutá pomoc v rámci možností, zo strany terénnych sociálnych pracovníkov, ktorým ľudia bez domova dôverujú. Od roku 2005 je realizovaná služba terénnych sociálnych pracovníkov v meste Zvolen, ktorá denne s touto cieľovou skupinou pracuje a poskytuje im poradenstvo a pomoc,“ dodáva Chabada.

Okrem totožnosti bol zisťovaný aj ich zdravotný stav, v akých podmienkach žijú, prípadne či majú dostatok potravín. Ďalej im bola poskytnutá možnosť využívať Útulok Mesta Zvolen „Nádej“, určený pre ľudí bez domova a ponúknutá im bola aj pomoc pri vybavovaní dokladov, alebo pri zabezpečení ošetrenia.

Kontrolované a zmapované lokality boli Záhonok – panely, Lučenecká cesta – skleníky, Hlbiny, Rákoš, Zlatý Potok – záhradky, Lieskovská cesta, Podborová – Nad Muratom a Unionka-výmeničky a pozdĺž toku Hrona v okolí plynového potrubia, Za nábytkom pri koľajoch, Ihrisko Elán-Západ, Garáže-ul. Hronského, Za plavárňou a iné.

Celkovo bolo takto zistených a oslovených 56 ľudí bez domova. Ich počet je však vyšší nakoľko početnejšia lokalita bezdomovcov je Pod Pustým hradom, kde sa podobná akcia pripravuje.