Zvolenská sedmička je dobrovoľné združenie profesionálnych aj neprofesionálnych výtvarníkov, ktorí pôsobia so svojou tvorbou vo Zvolene a jeho blízkom okolí.

Vznik Zvolenskej sedmičky sa datuje do začiatku deväťdesiatych rokov, keď sa sedemčlenná skupina umelcov a výtvarníkov, ktorí sa stretli v regionálnom osvetovom stredisku, rozhodla od neho odpojiť a vytvoriť si vlastné, nezávislé združenie. „V dobách socializmu to bolo tak. Boli dané isté pravidlá, a kto sa do nich nezmestil, toho neprijali. Kto mal iný názor, ako väčšina bol nežiaduci.“ Hovorí Ivan Gertli.

Taktiež tu bola potreba vytvoriť nové možnosti, ako prezentovať a vystavovať umelecké práce, pretože v tých dobách neexistovalo okrem osvetového strediska žiadne podobné miesto. Keďže sa pri zakladaní tohto združenia stretlo spolu sedem tvorcov, nazvali ho Zvolenská sedmička. Postupne k sebe priberali aj iných tvorcov a začali organizovať výstavy.  V roku 1994 bola táto skupina zaregistrovaná ako občianske združenie a súčasný  počet jej členov je 23. Patria do nej výtvarníci, umelci a fotografi žijúci a tvoriaci vo Zvolene a jeho okolí.

Poslaním Zvolenskej sedmičky je dávať umelcom možnosť širšej realizácie a konfrontácie svojej tvorby vo vnútri združenia, ale aj možnosť rozvinutia vzájomnej výtvarnej komunikácie s inými výtvarníkmi a aj s inými podobnými združeniami.  Výstav, ktoré združenie organizuje, sa nezúčastňujú len členovia združenia, ale aj mladí autori, ktorí majú možnosť takto získať skúsenosti a konfrontovať svoje diela so skúsenejšími autormi. Výstavy tiež obohacujú spriatelení autori z iných miest Slovenska.

Okrem organizovania výstav sa však Zvolenská sedmička zaoberá aj organizovaním iných akcií a projektov s výtvarným zameraním.

Dlhoročnú tradíciu má Zvolenský výtvarný salón, ktorý sa odohráva každoročne v auguste. Zúčastňujú sa ho umelci z celého Slovenska. Súčasťou býva aj bohatý kultúrny program, ktorý toto podujatie spestruje.

Ďalšou letnou akciou je aj plenér, teda kreslenie v exteriéri, pod názvom „Ateliér pod nosom“ kde sa združenie snaží priblížiť a predstaviť ľudom svoju tvorbu. Odohráva sa každoročne na zvolenskom námestí a tento rok je plánovaný na 8. júla.

Združenie pripravuje aj program pre deti. Napríklad oslavy Medzinárodného dňa detí, prostredníctvom „Kreslenia so Zvolenskou sedmičkou“ na Zvolenskom zámku.

Z tejto iniciatívy hŕstky nadšených jednotlivcov postupom času vznikla v spolupráci so šermiarskou skupinou Ricasso, Slovenskou národnou galériou a podporou Mestského úradu vo Zvolene výnimočná akcia s bohatým atraktívnym programom pre deti. Tento rok to už bude dvanásty ročník a deti sa môžu opäť tešiť na vynikajúci zábavný program.

V roku 1997 zozbierali a vytvorili kolekciu výtvarných diel s detskou tematikou, ktoré venovali novej Detskej nemocnici vo Zvolene.

Aktivity Zvolenskej sedmičky sú bohaté a určite sa oplatí o nej vedieť viac.

Práve preto vám okrem informácií o blížiacich sa výstavách a kultúrnych akciách tohto združenia  postupne prinesieme rozhovory s jednotlivými členmi Zvolenskej sedmičky, ktorí predstavia svoju tvorbu, život a impulzy, ktoré ich doviedli k umeleckej tvorbe.