Spenenú hladinu Hrona pozorovali v menšom rozsahu už v pondelok večer aj na toku povyše Zvolena, v utorok ráno bolo možné v meste sledovať výraznú penu na hladine. Jej príčiny už preveruje polícia.

„Situáciu na rieke Hron vo Zvolene už preveruje polícia. Na hladine rieky sa z doposiaľ neznámej príčiny objavila biela pena, zatiaľ neznámeho pôvodu. Bližšie informácie prinesieme neskôr,“ informovala v utorok ráno krajská polícia na svojom Facebooku.

Za vznikom peny na hladine vodných tokov môže byť priemyselná i poľnohospodárska výroba, k čomu na Hrone už neraz došlo. Aj keď takýto jav nebýva bez pričinenia človeka často viditeľný na veľkých tokoch, spôsobiť ho môže napríklad aj zvýšené množstvo peľu v ovzduší, prípadne ďalšie látky najmä rastlinného pôvodu.

Pena nie je toxická

Ako predpoludním polícia upresnila, vykonanými opatreniami bolo zistené, že nedošlo k úhynu vodných živočíchov nedošlo.

„Na mieste boli aj pracovníci z inšpekcie životného prostredia, pričom pracovníčka uviedla, že merania nepreukazujú zmenené hodnoty vody, ktoré by boli nebezpečné pre vodné živočíchy. Pena sa vyskytuje iba v povrchových častiach a dochádza k jej výskytu na prepadliskách, ktoré sa nachádzajú po vodnom toku. Okrem iného uviedla, že včera vo večerných hodinách sa táto pena vyskytovala na toku rieky Hron v mestskej časti Banskej Bystrice Šalková, kde boli odobraté vzorky a vykonané merania, ktorých výsledky boli rovnaké ako dnes vo Zvolene. K úhynu vodných živočíchov taktiež nedochádzalo,“ dopĺňa polícia na sociálnych sieťach.

Podľa doterajších zistení ide s najväčšou pravdepodobnosťou o povrchovo aktívne látky, ktoré reagujú pri okysličovaní vody a vytvárajú aktívnu penu. „Zamestnanec z povodia rieky Hron, ktorý má v správe úsek, kde k výskytu peny došlo, taktiež vykonal potrebné merania a nezistil vo vodnom toku nebezpečné hodnoty. Nie je vylúčené, že vzniknutá pena bude postupovať v smere vodného toku aj do iných okresov.