V sobotu 26. 9. 2015 usporiadala Practical Academy v Občianskom centre OKO na sídlisku Západ vo Zvolene Practical Academy Day. Od 10:00 do 17:00 bol pre návštevníkov pripravený bohatý program.

IMG_0032Na podujatí mohli návštevníci vidieť zaujímavé vedecké či technické pokusy a čakalo na nich množstvo interaktívnych prednášok o prírode, zdravej výžive, vede, technike a dokonca i tom, ako ušetriť čas a peniaze, alebo ako sa rýchlejšie a efektívnejšie učiť jazyky. Pozvanie na akciu prijalo aj Ventro – Centrum pohybu, ktoré návštevníkov zase vzdelalo o zdraví, správnom držaní tela či spôsobu chôdze. Pre umelecké duše mali Tri oriešky pripravený svoj dekoratívny workshop. Všetko samozrejme v duchu Practical Academy – prakticky, užitočne a použiteľne do života.

Cieľom podujatia bolo poskytnúť Zvolenčanom, či už malým alebo veľkým, kvalitné využitie voľnej soboty, pri ktorej sa zabavia, dozvedia veľa nového a tieto rady, poznatky, skúsenosť, nápady a „zlepšováky“ budú môcť využiť hneď po príchode domov.

Čo je vlastne Practical Academy, na túto otázku nám poskytla odpoveď Dagmar Sedliaková, riaditeľka Practical Academy. „Poskytujeme praktické vzdelávanie v oblasti prírodných vied, techniky, managementu a jazykov od tímu mladých nadšených lektorov, ktorí majú skutočne radi prácu s ľudmi a veria, že najefektívnejší spôsob vzdelávania je zážitok. Našim cieľom je poskytovať skutočne praktické vzdelávanie, ktorého výsledky sa budú odzrkadľovať v každodennom živote. Veríme, že pri práci s ľuďmi je okrem vzdelávania nesmierne dôležitá motivácia, nadšenie a priateľská, otvorená atmosféra.“