Podpolianske osvetové stredisko vo Zvolene privítalo v piatok popoludní na svojej pôde priaznivcov výtvarného a fotografického umenia. Prebiehalo tu vyhodnotenie regionálnej súťaže AMFO a Výtvarné spektrum 2017.

AMFO a Výtvarné spektrum je celoštátna súťaž, ktorá prebieha v troch kolách (regionálne, krajské a celoštátne). Tento projekt je určený všetkým fotografom aby mohli prezentovať svoju tvorbu a vzájomne sa stretávať a získavať rady od ostatných.

Výtvarné spektrum je rozdelené do dvoch kategórií a to kategória do 60 a nad 60 rokov. Porotcami boli Juraj Šufliarsky, Tatiana Harachová, Angela Vidholdová. V kategórií do 60 rokov cenu dostala Andrea Magová s dielami Prichádza a Svadba. Z ocenenia sa tešil aj Pavel Albert (Kocúr Máčik, Predavač jabĺk, Len sen, nič viac) a v kategórii nad 60 rokov cenu získala Eva Adamsová (Paravan a obraz).

AMFO je rozdelené na farebnú a čiernobielu fotografiu v nasledovných vekových kategóriách – do 16 rokov, do 21 rokov a nad 21 rokov. Podľa hodnotenia Ľubomíra Vojteka, Jána Viazaničku a Angeli Vidholdovej, ktorý boli porotcami súťaže, si prvé miesta vo farebnej fotografii vyslúžili v kategórií do 16 rokov Paula Knapová (Portret), do 21 rokov Laura Daxnerová (Maľované svetlom v krajine) a nad 21 rokov Anton Trebuľa (Za svetlom). V čiernobielej fotografii získali ocenenia v kategórii do 16 rokov Andrej Vohnout (perspektíva), do 21 rokov Oliver Kuklovský (Frekvencia) a nad 21 rokov Ľubomír Šulina.

Ocenené práce si môžete pozrieť vo výstavných priestoroch Podpolianskeho osvetového strediska, na ulici Bystrický rad 1, až do 28. apríla, v pracovných dňoch v čase od 8.00 h do 15.00 h.