Priestory Zvolenského zámku v sobotu ožili. A nie len obrazne. Už od rána sa cez jeho brány hrnuli do nádvoria ľudia aby si užili program, ktorý pri príležitosti Noci múzeí a galérií pripravili Slovenská národná galéria Zvolen – Zámok a občianske združenie DOMUS REGIA. Podujatie malo rekordnú účasť. Témou tohto ročníka boli najstaršie dejiny zámku, kedy ešte slúžil ako kráľovské sídlo. Z pestrej ponuky si mohol vybrať každý. Program bol rozdelený na denný a večerný program.

Súčasťou denného programu bol výstup na cimburie zámku. Ten prilákal malých aj veľkých odvážlivcov, ktorí prekonali svoj strach a za odmenu sa mohli pozrieť na Zvolen z výšky korunky zámku. Okrem toho prebiehali doobeda zaujímavé dielničky. Pre dospelých bol pripravený ateliér, na ktorom si mohli napísať svoje gotické iniciály tak, ako ich písavali dávni pisári, bambusovým perom, voskom a tušom. Dve dielničky boli venované deťom a ich rodičom. Okrem toho, že si vyskúšali zaujímavé výtvarné techniky, naučili sa aj pár zaujímavostí z histórie. Napríklad, že každý svätý mal atribút, ktorý vždy zobrazovali pri jeho sochách a obrazoch. Bola to vec, ktorá ho charakterizovala alebo pripomínala jeho najväčšie činy. Deti si takisto vytvorili z hliny svoje atribúty, ktoré ich najviac vystihujú. Na inej dielničke deti vytvárali originálne stredoveké nástenné maľby. Teda nemaľovali priamo na stenu, no vytvorili množstvo návrhov na papier. Kto vie, možno sa raz nimi nejaký reštaurátor inšpiruje pri oprave zámku a premaľuje ich na jeho biele steny. Vedeli ste, že steny zámku v minulosti neboli biele tak ako ich poznáme dnes? A že pôvodne kráľovský zámok vyzeral úplne inak ako dnes? Toto, ale aj mnoho iných zaujímavostí sa dozvedeli ľudia na prehliadke zámku s architektom Jaroslavom Matuščákom a historikom Pavlom Maliniakom. O zaujímavosti a atraktívnosti tejto prehliadky svedčí fakt, že návštevníci už na začiatku zaplnili celú zámockú kaplnku. Touto prehliadkou sa končila denná časť programu.

Prestávka netrvala dlho a už o siedmej večer sa začali večerné prehliadky, na ktorých návštevníkov nesprevádzal nik iný, ako slávny panovník Žigmung Luxemburský. Spolu prešli celým zámkom, zúčastnili sa kráľovských hodov, rytierskych šermiarskych súbojov, videli ako kráľ trávi svoj voľný čas, ale aj ako pracuje. Kráľovskú atmosféru dotvárali dobové tance a hudba na dobových nástrojoch v podaní hudobného dua Stromyrad. Humorné scénky s kráľom Žigmundom a jeho panošom sa preplietali s rozprávaním o histórii zámku aj o tomto významnom panovníkovi, ktorý tu písal najstaršie dejiny zámku.