Približne 1200-2000 demonštrujúcich prišlo na Námestie SNP v Banskej Bystrici, aby dalo najavo nespokojnosť s korupciou najvyšších štátnych predstaviteľov.

Po minulotýždňovom zhromaždení vo Zvolene sa stretli nespokojní občania aj na Námestí SNP v Banskej Bystrici. Podľa neoficiálnych údajov polície sa zúčastnilo 1200 osôb, podľa iných zdrojov bolo prítomných cez 2000 ľudí. Demonštranti vyjadrili nesúhlas s vývojom v spoločnosti a na najvyšších miestach v politike. Žiadali prešetrenie aktérov spomínaných v údajných spisoch Gorila a odstúpenie presluhujúcich politikov. Protestu sa zúčastnili zástupcovia organizátorov z Bratislavy, Popradu, Žiliny a podporu prišli vyjadriť aj susedia z Čiech. Na záver mítingu zazneli štyri požiadavky organizátorov, ktoré sa budú presadzovať aj na piatkových protestoch v Bratislave a ďalších mestách. Dav sa následne pokojne rozišiel domov. Až na menší incident v strede podujatia nedošlo k žiadnym nepokojom ani násilnostiam.

Požiadavky organizátorov protestov Gorila na celom Slovensku

VYHLÁSENIE, NÁS OBČANOV

My, občania Slovenskej republiky, znepokojení dlhodobým úpadkom politickej morálky a kultúry, ne-efektivitou štátnej moci v oblasti boja proti korupcii konštatujeme, že:

– občianske slobody a demokratické princípy v Slovenskej republike sú politikmi dlhodobo zanedbávané a veľakrát chýbajúce morálne hodnoty u politikov nemôžu byť vzorom pre verejnosť

– ústavne orgány Slovenskej republiky nevytvárajú a nepodporujú rovnaké postavenie občana pred zákonom, najmä pri vyvodzovaní trestnoprávnej zodpovednosti

– politické zasahovanie do nezávislosti súdnictva, prokuratúry a polície neumožňuje čestným sudcom, prokurátorom a policajtom napĺňať ich poslanie

– prezident Slovenskej republiky prestal riadne vykonávať svoje funkcie aj tým, že doposiaľ nevymenoval zvolenú osobu do ústavnej  funkcie generálneho prokurátora

Preto, ako prvý krok žiadame:

– zmenu volebného systému tak, aby umožňoval voličovi vybrať si medzi rôznymi politikmi vo svojom regióne a nielen medzi politicky dosadenými kandidátmi

– sfunkčnenie nástrojov priamej demokracie ako sú napr. referendá, od lokálnej cez regionálnu po celoštátnu úroveň

– zrušenie trestnoprávnej imunity poslancov Národnej rady Slovenskej republiky

– dôsledné vyšetrenie všetkých podozrení, ktoré vyplývajú zo spisu Gorila a vyvodenie trestno právnej zodpovednosti.