V rámci jarného upratovania vo Zvolene bola tejto jari zorganizovaná v poradí už štvrtá aktivita občanov, zameraná na vyčistenie verejných priestranstiev v Môťovej. V predchádzajúcich  podujatiach sme sa okrem zbierania odpadkov postupne zamerali na Školskej ulici na vyčistenie koryta potoka, vyčistenie jazierka pod kaskádou pri oceľovom mostíku a minulý rok na jeseň sme upravili vegetáciu okolo chodníka od Mládežníckej ulice ku Môťovskému cintorínu.

OLYMPUS DIGITAL CAMERASpolu s Branislavom Husárom a Danielom Lešinským sme teraz pripravili a zorganizovali trochu nezvyčajné no veľmi atraktívne upratovanie na verejnom priestranstve medzi Školskou a Mládežníckou ulicou. Do zbierania odpadkov a odnášania bioodpadu na kopy sme zapojili šestnásť detí z rómskych rodín, ktoré bývajú na Neresnici a na ulici 11.marca. Možno by sa niekomu tento nápad zdal byť spočiatku nereálny ale ukázalo sa, že správna motivácia a následné odhodlanie detí urobiť pre svoje okolie niečo dobré, dosiahli správny efekt. Vidieť brigádovať toľko rómskych detí s nadšením a entuziazmom, bolo zážitkom nie len pre nás organizátorov, ale aj pre ľudí ktorí okolo prechádzali. Za necelé tri hodiny sme na malom kúsku verejného priestranstva pri Školskej ulici vyzbierali sedem vriec komunálneho odpadu a nahromadili dve obrovské kopy bioodpadu z náletových drevín a konárov ohrozujúcich chodcov a autá. Celá akcia mala aj výchovný charakter, pretože počas upratovania sme vysvetľovali rómskym deťom, ako je dôležité udržiavať na verejnosti poriadok a hlavne neodhadzovať odpadky na zem ale dávať ich do smetných košov. K motivácii detí sme pridali aj malý doplnok, pretože po skončení upratovania čakali na mladých brigádnikov sladké maškrty. Za ich prístup a odhodlanie pre dobrú vec nás všetkých im patrí poďakovanie. Dovolím si povedať, že rómske deti takto ukázali dospelým zodpovednejší prístup OLYMPUS DIGITAL CAMERAk spoločnosti a mnohých tak trochu aj zahanbili. Potvrdilo sa, že ak budeme viac všímaví aj k svojmu okoliu, dobrý nápad pretavíme do reálnej podoby a správne nabudíme či zmotivujeme ľudí okolo nás tak dokážeme v našej Mestskej časti Sekier-Môťová spraviť ešte mnoho pozitívnych skutkov pre občanov.