TS MsP Zvolen (Juraj Chabada) | 18.4.2019

FOTO: Mestská polícia uskutočnila kontroly zamerané na čistotu a verejný poriadok

Na základe vlastných zistení a podnetov občanov vo veci silného znečisťovania verejných priestranstiev asociálmi, vykonala Mestská polícia Zvolen viacero šetrení.

Počas mesiacov marec a apríl príslušníci mestskej polície vykonávali monitorovanie verejno-prístupných miest v meste a kontrolami mapujú aj naďalej priľahlé mestské časti sídliska, neosvetlené odľahlé oblasti a pravidelne sa zaoberajú skládkami a znečistením verejných priestranstiev.

V prípadoch, kedy je pri znečisťovaní prostredia prichytený páchateľ alebo zistený pôvodca skládky, je príslušníkmi mestskej polície dohliadnuté na to, aby sa vzniknutý odpad odstraňovali pôvodcovia tohoto znečistenia. Pokiaľ je pôvodca skládky neznámy, mestská polícia uvedené miesto objasňuje a znečistenú lokalitu oznámi Odboru výstavby životného prostredia a dopravy pri zvolenskom mestskom úrade.

Nakoľko v tomto období dochádza k väčšiemu výskytu skládok a znečistených miest, polícia žiada o spoluprácu občanov mesta Zvolen, aby podávali podnety a oznámenia podobných prípadov aj naďalej. Zároveň žiada, aby v prípade porušovania verejného poriadku, neváhali, kontaktovať mestskú políciu a vlastnou iniciatívou tak prispeli k vyčisteniu mesta.

Fotogaléria