Na Zvolenskom zámku sa vo štvrtok 16. februára uskutočnil koncert z diel hudobných velikánov, ktorí v školskom roku 2011/2012 oslávia okrúhle výročie narodenia alebo úmrtia. 

Vo štvrtok sa v Kráľovskej sieni Zvolenského zámku zišli priaznivci hudobného umenia na koncerte usporiadanom Základnou umeleckou školou vo Zvolene. Spolu so žiakmi Základnej umeleckej školy  sa predstavili aj študenti Konzervatória J. L. Bellu a Akadémie umení z Banskej Bystrice. V programe zazneli diela svetových skladateľov, akými  sú Jozeph Haydn, Wolfgang Amadeus Mozart, Franz Liszt a Claude Debussy. Návštevníci si vypočuli diela ako Sonáta číslo 8, Malá nočná hudba, Päť nemeckých tancov a mnohé ďalšie. Koncert  bol  naozajstný umelecký zážitok, ktorý zanechal v každom prítomnom úžasný pocit.

Práve na školský rok 2011/2012 pripadá okrúhle výročie narodenia alebo úmrtia všetkých štyroch  svetových skladateľov.

31. marca si pripomenieme 280. výročie narodenia Jozepha Haydna, jedného z najslávnejších skladateľov svojej doby. Od úmrtia rakúskeho skladateľa a klavírneho virtuóza Wolfganga Amadeusa Mozarta, ktorý za svojho života vytvoril viac ako 600 diel svetského i duchovného charakteru uplynulo 5. decembra 220 rokov. Franza Liszta, predstaviteľa novoromantizmu a génia hudby 19. storočia, sme si pripomenuli v októbri pri 200. výročí  jeho narodenia a 22. augusta uplynie 150 rokov od narodenia Clauda Debussyho, francúzskeho hudobného skladateľa a zakladateľa hudobného impresionizmu.