Referendum iniciované opozičnou stranou SMER-SD a podporované ďalšími opozičnými stranami, sa zaradilo medzi ďalšie neúspešné referendá na Slovensku. Z deviatich dosiaľ bolo platné len jediné. Ako väčšine ostatných plebiscitov, aj tomuto k platnosti chýbal záujem voličov.

Referendum malo priniesť parlamentu ústavnú možnosť rozhodnúť o schválení predčasného ukončenia volebného obdobia Národnej rady Slovenskej republiky väčšinou poslancov. Zároveň malo dať rovnakú kompetenciu aj širokej verejnosti v prípade, že by o takomto kroku v budúcnosti rozhodlo platné referendum.

Podobná legislatívna úprava však môže byť už čoskoro realitou napriek neúspechu referenda. V parlamente čaká na schválenie hneď niekoľko obdobných návrhov  na zmenu ústavy od samotných poslancov.

Vo Zvolene sa tentokrát hlasovalo v 38 okrskových volebných miestnostiach. Komisie však mali výrazne menej práce, ako v jesenných komunálnych voľbách. Prácu im neuľahčilo len jednoduchšie sčítanie, keďže voliči v referende označovali len jediné áno alebo nie, ale najmä nízka účasť.

Zatiaľ čo na Slovensku prišlo v sobotu k volebným urnám 27,25% oprávnených voličov, a teda celkom 1 193 198 ľudí zo 4 377 565 oprávnených voličov, v našom regióne bola účasť mierne vyššia.

V Banskobystrickom kraji dosiahla účasť 29,06%, čo predstavovalo 147 004 voličov. 97,5% označilo súhlas s referendovou otázkou.

V rámci okresu Zvolen dosiahla účasť na ešte vyššie číslo, keď prišlo svoj názor na referendovú otázku vyjadriť 16 735 voličov, a teda 30,49%. Z nich 97,78% označilo v referende odpoveď áno.

Účasť v samotnom meste Zvolen sa však viac priblížila tej celoslovenskej. Voliť v referende tu prišlo 28,01% oprávnených voličov, čo predstavovalo celkom 9 413 ľudí. 97,92% z nich s referendovou otázkou súhlasilo.

Najvyššiu účasť v referende mal vo Zvolene okrsok číslo 20., ktorý zahŕňa Lukovskú cestu a Lukovské úhrady. Voliť tam prišlo 55 voličov čo v tomto okrsku predstavuje až 41,04%.

Naopak najnižšiu účasť zo štandardných mestských okrskov mal okrsok číslo 1., ktorý zahŕňa Ulice a lokality Balkán, J. Matušku, Ľ. Medveckého, Lesnícka, Pustý Hrad a Unionka, kde účasť dosiahla len 16,64%.

Len 14,77% účasť vykázal okrsok číslo 5., ktorý však okrem niekoľkých ulíc v centre mesta tradične zahŕňa aj obyvateľov bez domova alebo takých, ktorí majú evidovaný trvalý pobyt na mesto Zvolen.

Aj keď v rámci celého Slovenska až 97,51% zúčastnených vyjadrilo súhlas s referendovou otázkou, išlo len o 27,25% všetkých oprávnených voličov. Referendum tak nie je platné. V ére samostatného Slovenska išlo o deviate referendum. Platné bolo dosiaľ len to v roku 2003 o súhlase so vstupom Slovenska do Európskej únie. Zúčastnilo sa ho vtedy 52,3% voličov. Všetky ostatné referendá nedosiahli potrebnú účasť.