„Kde sme na jeseň skončili, tam sme na jar pokračovali“. Aj takéto motto si nahlas vyslovila približne desiatka Môťovanov v jedno slnečné aprílové sobotňajšie dopoludnie. Nešlo iba o slová, pretože na jesenné upratovanie sme chceli nadviazať úsilím o upratanie ďalšieho kúska verejného priestranstva v Môťovej. Do upratovania sme sa najprv pustili vyzbieraním odpadkov a konárov z brehu a koryta potoka Pomiaslo od oceľového mosta po prúde k najbližším rodinným domom. Úsek sa zdal byť krátky, ale deväť igelitových vriec plných smetí, ktoré sme vyzbierali nás opäť presvedčil, že si mnoho ľudí robí z verejných priestranstiev odpadkový kôš.

upratovanie2Ako postupne pribúdalo vriec s odpadkami, začali sme s čiastočnou úpravou zelene okolo cesty v tomto úseku. Opílením najmä suchých konárov, ktoré zasahovali do cesty sa zlepšila prehľadnosť pre prechádzajúce autá. Čiastočne sa tým zvýšila aj bezpečnosť pre chodcov idúcich po ceste, keďže na Školskej ulici nie je vybudovaný chodník. K igelitovým vreciam pribudla aj celkom slušná kopa bioodpadu. Potešujúcim momentom jarného upratovania bola pomoc detí z ulice 11.marca, ktoré vyzbierali smeti z celej ulice 11.marca a čiastočne zo Školskej ulice.

Veľká vďaka patrí pani Ing. Vozárovej z firmy Marius-Pedersen za veľkú ústretovosť pri dodaní rukavíc a igelitových vriec a za koordináciu odvozu veľkoobjemového kontajnera a bioodpadu. Rýchly nástup jari asi natoľko zamestnal ostatných Môťovanov v záhradách, že nestihli prísť pomôcť zveľadiť verejné priestranstvo, v ktorom všetci žijeme. Možno budeme v začatej tradícii pokračovať a na jeseň čistotou skrášlime ďalšie verejné plochy v Môťovej.