Zrekonštruovaný most ponad Hron vo Zvolene slúži oddnes (31.október 2012) opäť obyvateľom a návštevníkom mesta. Podarilo sa ho odovzdať do užívania mesiac pred plánovaným ukončením stavby (30.november 2012), čo sa určite pozitívne prejaví na dopravnej situácii v meste. Ide totiž o frekventovaný most, ktorým prúdi doprava do centra Zvolena od severu.

Most v stredu dopoludnia slávnostne otvorili: Ing. Marek Očenáš (Doprastav a.s.), predseda BBSK Ing. Vladimír Maňka, podpredsedníčka NRSR JUDr. Jana Laššáková a primátor mesta Zvolen Ing. Miroslav Kusein. (Foto: Ivan Golembiovský)

Rekonštrukcia mosta pozostávala z komplexnej výmeny hornej stavby mosta: nosnej konštrukcie, izolačného systému, vozovky, chodníkov a bezpečnostných zariadení. Rozšírili sa aj krajné opory a úložné prahy medziľahlých podpier, vrátane  sanovania poškodených driekov všetkých podpier. Novobudovaný objekt je 4- poľový prefabrikovaný most, tvorený z  predpätých prefabrikátov dĺžky 20,11m, uložených v počte 14 ks x 4 = 56 ks. Dĺžka mostného objektu je 105,4 m, voľná šírka mosta medzi zábradlím je 15 m. Rozšírenie spodnej stavby mosta súvisí s vybudovaním plánovanej cyklotrasy mestom Zvolen a zvýšením kapacity chodníkov pre peších. Šírka vozovky je 7,50 m, šírka chodníkov: na výtoku 2,75 m a na vtoku 2,750 pre cyklistický pruh a 2,0 m pruh pre chodcov.

Stavebný zásah na mostnom objekte bol nevyhnutný, posledné roky na ňom bola pre zlý stav obmedzená prevádzka. Po rekonštrukcii bol most preradený do stavebno- technického stavu I- výborný. Záťažovou skúškou bola preukázaná životnosť mostného objektu na 152 rokov.

Vďaka rekonštrukcii bude premávka po moste plynulá a bezpečná, znížia sa emisie z dopravných prostriedkov v dotknutom území. Nové šírkové usporiadanie mosta zabezpečí zvýšenie priepustnosti cestnej dopravy.

Pri rekonštrukcii mosta sa preinvestovalo 1.286.233 €. BBSK stavbu prefinancoval z úverových zdrojov, z toho podiel Mesta Zvolen na spolufinancovaní predstavuje 182 606,60 Eur (s DPH). Zhotoviteľom stavby je Doprastav, a.s. Bratislava.