V uplynulý utorok, 16. apríla organizovalo Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru vo Zvolene taktické cvičenie v areáli Zvolenského zámku. Cvičenie bolo zamerané na likvidáciu požiaru v depozitnom sklade Slovenskej národnej galérie.

„Taktické cvičenie začalo o 8.00 hod ráno nahlásením požiaru v 3. nadzemnom podlaží Zvolenského zámku. Požiar vznikol v kancelárii reštaurátorov v tesnej blízkosti depozitného skladu, v ktorom sú uložené vzácne historické diela,“ priblížila Júlia Zeleňáková z Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Banskej Bystrici.

Všetci účastníci postupovali tak, ako by postupovali v reálnej situácii. Evakuáciu tak zahájili samotní zamestnanci SNG, ktorí evakuovali zamestnancov i návštevníkov nachádzajúcich sa v objekte. Nahlásení boli tiež dvaja nezvestní zamestnanci, na základe čoho začalo ich vyhľadávanie a záchrana. V tomto prípade len fiktívny požiar sa podarilo krátko pred 12.00 h lokalizovať a zlikvidovať.

Cvičenia sa zúčastnilo 41 príslušníkov Hasičského a záchranného zboru, 31 členov DHZO, zamestnanci SNG, zamestnanci Záchrannej zdravotnej služby, príslušníci Policajného zboru SR, Mestskej polície vo Zvolene, figuranti zo SOŠ drevárskej vo Zvolene a zástupcovia mesta Zvolen.

Cieľom taktického cvičenia bolo precvičenie nasadenia síl a prostriedkov pri zdolávaní požiaru v historickom objekte a záchrana osôb. Išlo tiež o preverenie pripravenosti príslušníkov HaZZ, spolupráce a koordinácie príslušníkov Hasičského a záchranného zboru s členmi DHZO a s ostatnými zložkami IZS – Policajným zborom SR, Záchrannou zdravotnou službou, Mestskou políciou vo Zvolene. Taktické cvičenie bolo zamerané na preverenie pripravenosti zamestnancov SNG v prípade takejto udalosti, ako aj na preverenie komunikácie hasičských jednotiek s Operačným strediskom KR HaZZ v Banskej Bystrici.

„Príslušníci Hasičského a záchranného zboru si počas cvičenia preverili možnosti využitia online prenosu obrazu z dronu počas zásahu priamo do miesta zriadenia štábu, možnosti využitia zdrojov vody na hasenie požiaru a prístupnosť zásahových ciest k objektu,“ doplnila Zeleňáková.