Folklórne slávnosti pod Poľanou za tri dni prilákali zhruba 50-tisíc návštevníkov. Festival ľudovej kultúry, remesiel, tanca a spevu patrí k najobľúbenejším na Slovensku a svoje popredné miesto potvrdil aj tento rok.

Festival ludovej kultury, remesiel, tanca a spevu - 09.07.2016 - Detva

Tento festival má za sebou dlhoročnú tradíciu a minulý rok oslávil jubilejných 50 rokov. „Nemáme ešte presné čísla, ale podľa odhadu a skúseností organizátorov sa pohybujeme na tradičnej úrovni. Počasie nám prialo, počas všetkých dní svietilo slnko,“ priblížila hovorkyňa Zuzana Juhaniaková. Amfiteáter pod Poľanou aj tento ročník prilákal množstvo divákov. Ponúkal totiž viac ako desať scénických programov a celý program bol venovaný dvom vzácnym pamiatkam zapísaným v Svetovom kultúrnom dedičstve UNESCO – fujare a hrdelnému spevu zo Sardínie. Ten prišlo predstaviť mužské spevácke kvarteto zo sicílskeho Bitti. Na výber bolo množstvo sprievodných podujatí akými boli programy v kostole, ukážky zo salaša, škola tanca, škola hry na fujaru, tradičný jarmok ľudových remesiel, národopisné výstavy, rôzne výstavy výtvarných umelcov či fotografov a mnoho ďalších.

Krajanský dvor

V poradí už tretí ročník oslávil na festivale Krajanský dvor. Slováci žijúci v zahraničí tu prezentujú svoje zvyky a tradície, ktoré zachovávajú. Predstavovali rôzne jedlá, remeslá či folklórne súbory a skupiny. „Sme tu prvý krát a veľmi sa nám tu páči. Ľudia sú veľmi milí, prihovárajú sa nám, pýtajú sa čo robíme,“ zhodnotila Anna Kukučková z Vojvodiny v Srbsku.