Daniel Hevier spolu s prítomnými hosťami postupne počas celej vernisáže tvoril obraz pre Zvolenčanov.

V piatok trinásteho sa v priestoroch Starej radnice konala vernisáž k výstave Daniela Heviera ,,Maľujem odrazy na vaše viečka.“ Hoci nie je tento deň považovaný za šťastný, priebeh vernisáže to rozhodne neovplyvnilo. Divadelná sála bola zaplnená do posledného miesta. Návštevníkov všetkých vekových kategórii už na začiatku príjemne pobavili historky Daniela Heviera. Celá vernisáž bola spojením hudby, prednesu a predovšetkým maľby spoločného obrazu. Jeho predstava bol obraz pre Zvolen a zo Zvolena. Aj keď ako podotkol, keďže sú prítomní aj Bystričania, nebude to čisto zvolenské dielo a dôjde k historickému okamžiku, keď Bystričania spravia niečo pre Zvolenčanov.  Názov mesta Zvolen obsahuje šesť písmen. Práve preto boli z divákov vybraní záujemcovia, ktorí temperovými farbami v šiestich rôznych farbách napísali každý jedno písmeno z názvu mesta na plátno. Danier Hevier postupne obraz dotváral a zapojiť sa mohli všetci prítomní.

Vernisáž, ktorá nie je vernisážou výstavy, ktorá nie je výstavou. Aj takto sa dá charakterizovať projekt Daniela Heviera. Sám seba označil básnik, hudobník, výtvarník Daniel Hevier ako pomocného maliara. Pri pohľade na jeho zaujímavé a nevšedné obrazy, v ktorých si každý určite nájde to svoje, je  však evidentné, že aj ako maliar je veľmi nadaný. Rozmanité ponímanie sveta preniesol na obrazy, ktoré by túžil vlastniť nejeden z nás.

Výstavu zabezpečilo oddelenie kultúry a športových aktivít Mestského úradu vo Zvolene. K tomu, že obrazy visia dopomohol taktiež zvolenský poet Ondrej Kalamár. Výtvarné diela sú vystavené na Starej radnici do 20. februára 2012.