ZVonline (Eva Müllerová, foto: autor) | 22.12.2011

FOTO: Čas radosti, veselosti

Čas radosti a veselosti, tak si nazvali svoj vianočný koncert žiaci Základnej umeleckej školy vo Zvolene.

V Kráľovskej sieni Zvolenského zámku sa konal vianočný koncert žiakov hudobného, tanečného a literárno-dramatického odboru Základnej umeleckej školy vo Zvolene. V úvode koncertu sa všetkým prítomným prihovorila riaditeľka ZUŠ   Mgr. Iveta Vitovská a svojím vianočným príhovorom navodila tú správnu sviatočnú atmosféru. Potom sa už Kráľovská sieň postupne rozozvučala tónami huslí, klavíru, harmoniky, gitary a prekrásnym spevom. Na záver sa s divákmi rozlúčili malí tanečníci – koledníci, ktorí prítomných divákov ponúkli sladkými medovníčkami.

Fotogaléria