ZVonline.sk (Ivan Golembiovský, TS TUZV, foto: autor) | 1.11.2012

FOTO: Arborétum Borová hora zatvorilo svoje brány

Streda bola posledným dňom, keď mohli návštevníci arboréta využiť otváracie hodiny pre verejnosť. Predaj rastlín samozrejme pokračuje aj naďalej. 

Pre tých, ktorí by ešte radi využili možnosť navštíviť Borovú horu, pripravilo arborétum v rámci „Týždňa vedy a techniky na Slovensku v roku 2012“ sprievodné podujatie „Život drevín na jeseň a v zime“.

Odborná exkurzia spojená s prednáškou v Arboréte Borová hora bude venovaná poznávaniu pôvodných, ale aj introdukovaných drevín v Arboréte. Bude zameraná na popularizáciu vedeckých poznatkov v oblasti dendrológie a čiastočne fyziológie drevín pre širokú verejnosť, predovšetkým pre žiakov základných škôl. Účastníci sa naučia poznávať rôzne druhy ihličnanov, spoznajú ich zaradenie v rastlinnej ríši a prispôsobenie ich existencie podmienkam v miernom pásme. Pri listnatých druhoch uvidia jesenné sfarbenie listov, bude im vysvetlená príčina opadu listov, naučia sa rozpoznávať vybrané druhy listnatých drevín a krov podľa púčikov a konárikov počas zimného obdobia pokoja. Zážitkovou formou sa naučia spoznávať dreviny aj počas jesene a zimy podľa púčikov, plodov, sfarbenia konárikov a kôry.

Podujatie je naplánované na stredu 7.11.2012 od 10:30 do 13:00 v Arboréte Borová hora.

Fotogaléria