Evanjelická cirkev augsburského vyznania (ECAV) na Slovensku pozýva všetkých záujemcov na podujatie Evanjelické cirkevné dni na Slovensku v dňoch 29. júna − 1. júla 2018, ktoré pripravuje v spolupráci s Cirkevným zborom ECAV Zvolen, so Zvolenským seniorátom a s Mestom Zvolen.

Sté evanjelické cirkevné dni budú venované 100. výročiu samostatnej ECAV v spoločnom štáte Čechov a Slovákov a „osmičkovým“ rokom, ktoré sa spájajú s dejinami 19. a 20. storočia. Budú sa konať v areáli Evanjelického kostola vo Zvolene, na námestí pred kostolom a v Divadle J. G. Tajovského.

Organizátori už teraz pripravujú bohatý program pre starších aj mladších, deti aj mládež. Podujatie sa začne v piatok 29. júna popoludní na námestí. Na tribúne vystúpia zborové spevokoly, ľudová hudba a mládežnícke skupiny.

Slávnostné  služby Božie v sobotu 30. júna dopoludnia v priamom prenose odvysiela aj RTVS – Slovenská televízia.

Popoludní sa budú konať diskusné fóra, prednášky, Tržnica duchovných možností a viaceré výstavy. V Divadle J. G. Tajovského si budete môcť pozrieť divadelné predstavenia. Pre deti a mládež budú pripravené  aj športové aktivity, tvorivé dielne a výstup na Pustý hrad.

V nedeľu 1. júla sa podujatie rozšíri do okolitých cirkevných zboroch, kde sa uskutočnia záverečné služby Božie s hosťami zo zahraničia. Viac informácií nájdete na nasledujúcej webovej stránke.