Stavba nákupno-zábavného Europa Shopping Center vo Zvolene, jeho I. etapy, už ako hrubá stavba finišuje. 

Teraz sa postupne  montuje obvodový plášť budovy, v niektorých častiach sú hotové aj sklenené fasády – zatiaľ chránené fóliou, zatepľujú sa vonkajšie steny. Ani vysoké mrazy v januári tohto roku nezastavili postup prác na výstavbe centra neďaleko zvolenského námestia. Napriek tomu, že betónovanie, zváranie i murovanie, museli v najväčších mrazoch prerušiť, v práci na výstavbe pokračovali inými, než tzv. mokrými procesmi. Vo vnútri budovy sa od začiatku roka pripravuje chladenie, kúrenie, vzduchotechnika, zdravotechnika – čiže rozvody vody i kanalizácia.

„V mínusových teplotách sme nemohli montovať elektrické káble, ktoré sa môžu lámať, ale pripravili sme si na ne elektrorošty,“ vysvetlil, ako sa zime prispôsobili preorganizovaním prác, Slavomír Valach, ktorý je stavebným dozorom jedného z investorov stavby spoločnosti VAV invest, Banská Bystrica. Druhým investorom je stavebná spoločnosť, dodávateľ stavby, spoločnosť INGSTEEL, Bratislava. O tom, že na tejto stavbe je rušno aj v zime svedčí fakt, že tu pracuje každý deň 180 až 220 ľudí a množstvo mechanizmov.

Nielen mráz, ale ani sneh, nespôsobil na výstavbe centra problémy, kedže polovica striech je už hotová a po tom, čo sa dokončia všetky parozábrany, nedostane sa do stavby ani voda z topiacej snehovej masy. „Možno, že nás zima pribrzdila asi o týždeň, ale aj ten rýchlo dobiehame, pretože momentálne je cez deň plusová teplota, a tak sme začali s betónovaním, murovaním priečok, najmä v časti pre predajňu potravín Tesco a tiež sa postupne aj s montovaním sádrokartónov,“ doplnil S. Valach. Podľa toho, ako práce pokračujú a objekt sa dokončovaním fasád a striech postupne uzaviera, by sa už v tomto mesiaci malo začať s intenzívnejšou prácou vo vnútri stavby, a to v dvoch smenách. Kedže by sa už stavba mohla aj temperovať, môžu sa robiť potery, omietky, aj obklady a dlažby.

Kiná, ktorých umiestnenie v I. etape výstavby ESC vo Zvolene, na žiadosť poslancov mesta a verejnosti, spôsobilo zdržanie stavby, sú postavené. Pracuje sa na rozvodoch vo vnútri priestoru, pod hľadiskami. Na streche sú zasklené aj svetlíky, ktoré majú celému nákupnému mólu dodať denné svetlo. Nájomcovia priestorov by mohli začať s vlastnými úpravami už v apríli, teraz pracujú na projektovej dokumentácii jednotlivých predajní, kaviarní, sídiel bánk…

Súčasne s otvorením Europa Shopping Center, jeho I. etapy, čiže prvej budovy centra, bude aj otvorenie veľkokapacitného parkoviska na povrchu. „V lete začíname aj s výstavbou II. etapy Europa Shopping Center, ktorú plánujeme dokončiť a otvoriť v prvom polroku 2013,“ doplnil konateľ a generálny manažér VAV invest Ing. Peter Valach.

Návštevníci centra budú môcť parkovať nielen v podzemí centra, ale aj na mieste bývalého areálu mliekární, kde sa od decembra minulého roka začalo s búraním objektov a teraz sa už kladie dažďová kanalizácia i lôžka pod parkovisko. Do konca mája by malo byť parkovisko hotové. Špatiť ho nebude ani bývalá budova kina Mier a ubytovňa, na mieste budúcej II. etapy výstavby Europa Shopping Center. Investori už majú platné búracie povolenie, ktoré využijú pravdepodobne v apríli tak, aby bol vynikla moderná architektúra nového Europa Shopping Centra.