Strhujúci historicko-romantický román Sny vo vetre od zvolenskej autorky Eriky Jarkovskej uvedú do života v stredu 14. marca.

Pútavý príbeh o osudovej láske a jej protivenstvách sa odohráva v americkej Louisiane, vo Wyomingu aj v nemeckom kráľovstve Württemberg v rokoch 1804 až 1883. Kniha rozohráva pred čitateľom osudy hlavných hrdinov, ktorými sú skutočné dejinné postavy.

V roku 1804 prezident USA Jefferson zostaví expedíciu a poverí ju úlohou nájsť schodnú obchodnú cestu zo St. Louisu k pobrežiu Pacifiku. Jedným z veliteľov expedície je WilliamClark. Sprievodkyňou sa im stane domorodá žena Sakagawea, do ktorej sa William zamiluje. Ibaže Sakagawea je už ženou francúzskeho obchodníka a má s ním syna Jean-Baptista. Jeana v dospelosti osud spojí s nemeckým vojvodom a na istý čas sa stane jeho spoločníkom. Aj pre Jeana pripravil život osudovú lásku – krásnu Anastáziu, dcéru veliteľa zámockého pluku. Ako sa však zdá, William ani Jean nemajú príležitosť prežiť život po boku milovanej ženy. Ale je osud skutočne taký tvrdý a sú ich sny naozaj iba poletujúce vo vetre?

Erika Jarkovská aj vo svojej najnovšej knihe vyjadruje svoj obdiv k Indiánom, k ich kultúre, spätosti s prírodou a úcte k Zemi. Pričom, ako poznamenáva, Indiáni prioritne nie sú hlavnými hrdinami jej príbehov. Je to láska, hľadanie ľudského šťastia a naplnenia zmyslu života, ako aj porozumenia medzi kultúrami. Indiánskej tematike zasvätila knihy Osamelé vtáča, Spútaná divočinou, Posledný potomok a Sny vo vetre.

Sny vo vetre (Enribook, 2018) budú uvedené do života v stredu 14. marca o 17.00 hod. v čitárni a posluchárni Krajskej knižnice Ľ. Štúra vo Zvolene.