Stretávame sa s nimi už v rannom detstve a sú našim verným spoločníkom po celý život. Knihy boli  kedysi niečo, čo nám umožňovalo vzdelávať sa a získavať nové informácie. V súčasnej dobe, kedy knihy idú do úzadia a informácie vyhľadávame výlučne len na internete, sa stávajú vzácnejšie.

Viete ale, čo vás určite presvedčí, aby ste viac čítali?

Budete mať bystrejšiu myseľ

S pribúdajúcimi rokmi prestáva fungovať aj naša myseľ. Zabúdame, pomalšie reagujeme.

Tým, že sa budete venovať čítaniu, v starobe budete mať bystrejšiu myseľ. Náš mozog bude v dobrej kondícií, a to vďaka čítaniu kníh. V jednej štúdii bolo dokonca dokázané, že až 32% ľudí malo pomalší úpadok pamäte v porovnaní s tými, ktorí len občas podnecovali mozgovú činnosť.

Ak vás už dlhšiu dobu lákalo čítanie právnickej literatúry, začnite čím skôr. V starobe budete vďační za to, že ste pravidelne čítali.

Rozšírite si slovnú zásobu

Je dokázané, že pravidelným čítaním kníh si rozšírite slovnú zásobu. Ak pracujete s ľuďmi, poprípade pracujete v médiach, rozširovanie slovnej zásoby je pre vás priam nevyhnutné. Naučíte sa vyjadrovať, budete neustále vystavovaní novým slovným spojeniam. V očiach ostatných budete pôsobiť atraktívnejšie a hlavne vzdelane, čo vám možno pomôže nájsť si životného partnera. Čítanie kníh má svoje výhody a rozširovanie slovnej zásoby patrí medzi ne.

Zabudnete na problémy a zrelaxujete

Keď sa cítite vyčerpane a valia sa na vás problémy, knihy vám pomôžu zabudnúť a vďaka nim zrelaxujete. Teraz, kedy sú dni výrazne kratšie a skôr sa stmieva, trpí najmä naša psychika. Dostaví sa jesenná depresia, cítime sa pod psa a nemáme chuť na nič.

Ak si vyberiete najnovšie knihy z kategórie motivačnej literatúry, porazíte stres a dokonale zrelaxujete. Je dokázané, že čítanie kníh znižuje stres až o 68%! Zistili to na University od Sussex.

Ak doteraz váhate, či sa vám oplatí čítať, po prečítaní týchto riadkov určite začnete. Ak budete pravidelne čítať, budete robiť menej gramatických chýb, budete sa viac sústrediť a budete viac kreatívny.