Konečne prišla tá chvíľa a máte vlastný web pre vaše podnikanie. Máte tak priestor, kde si môžu vaši zákazníci (aj potenciálni) nájsť všetky potrebné informácie, ktoré môžu potrebovať. Ako však váš web a tým pádom aj vaše podnikanie dostať medzi ľudí?

Ak nebudete na popredných pozíciách, nikto vás nenájde

Keď ľudia chcú niečo nájsť na internete, použijú internetový vyhľadávač. Zadajú, čo hľadajú a vyhľadávač im ponúkne nespočetné množstvo relevantných odkazov. Ako však docieliť, aby medzi nimi bol aj váš web?

Aby sme boli presnejší, on tam niekde zrejme bude, ale na niektorej zo strán, kam nikto nechodí. Veď ani len na druhú stranu výsledkov vyhľadávaní nikto nechodí. Lepšie by tak vyššie položená otázka znela: ako docieliť, aby bol váš web na prvej strane výsledkoch vyhľadávaní? A ideálne čo najvyššie?

Odpoveďou sú tri písmená: SEO. Je to skratka pre anglické „search engine optimization“, čo prekladáme ako „optimalizácia pre vyhľadávače“. Ide o súbor techník, ktoré majú za cieľ zlepšiť umiestnenie webu v neplatenej časti internetových vyhľadávačov.

Tvorba spätných odkazov je základom úspešnej optimalizácie

Zo všetkých postupov, ktoré pod SEO spadajú, je najdôležitejším účinný linkbuilding, čiže tvorba spätných odkazov. Dôvody, pre ktoré je linkbuilding dôležitý pre výrazný rast vášho podnikania, sú viaceré.

Linkbuilding vám pomôže získať cielenú návštevnosť vášho webu z rôznych stránok a zvyšuje tak vaše predaje. Buduje tak aj váš „brand“, čiže povedomie o vašom podnikaní a dôveryhodnosť vášho webu.

Dôveryhodnosť v „očiach“ internetových vyhľadávačov je základom úspešnej optimalizácie a tým pádom aj vysokej návštevnosti. Linkbuildingom sa dá zvládnuť aj takzvaný reputačný management a teda vytláčanie pre vás nepohodlných výsledkov vyhľadávaní.