Unikátny projekt, ktorý vyučovanie v oblasti dopravy, energetiky a logistiky posunie na svetovú úroveň, dnes kraj predstavil verejnosti v priestoroch Strednej priemyselnej školy dopravnej vo Zvolene.

Cieľom župy je postupne modernizovať všetky jej stredné školy tak, aby boli atraktívne pre zamestnávateľov i žiakov. Premeny ôsmich škôl za viac ako 32 miliónov eur sa už začali, zvýšil sa počet žiakov v duálnom vzdelávaní a tento rok pribudli aj nové odbory na štyroch školách.

Viac ako päť miliónov eur z Fondu spravodlivej transformácie má ambíciu získať Stredná priemyselná škola (SPŠ) dopravná vo Zvolene na svoj projekt Multitechnologického vzdelávacieho polygónu. Ten dnes predstavili priamo v priestoroch školy predseda BBSK Ondrej Lunter a riaditeľka školy Romana Trnková.

„Školstvo bolo jednou z priorít predchádzajúceho volebného obdobia a zostane dôležitou prioritou aj tohto volebného obdobia. Lepšie vybavené školy, lepšie programy, príjemnejšie prostredie na štúdium a viac absolventov s uplatnením na trhu práce – to je našim prvoradým cieľom,“ povedal župan Ondrej Lunter.

Cieľom projektu je vybudovať moderné, špičkovo technologicky vybavené vzdelávacie centrum v doprave so širokou ponukou odborných vzdelávacích aktivít aj v rámci celoživotného vzdelávania. Jeho súčasťou je aj zavedenie nového študijného odboru Inteligentné systémy v doprave a priemysle.

„Inováciami obsahu a foriem vzdelávania v oblasti energetiky a obnoviteľných zdrojov ako aj logistiky chceme reflektovať na  potreby trhu práce a zvýšiť možnosti uplatnenia absolventov v praxi. Vytvorením vzdelávacieho polygónu tiež vytvoríme priestor na popularizáciu vedy a aktivity kariérneho poradenstva,“ doplnila riaditeľka školy Romana Trnková.

Chodby školy budú plné interaktívnych monitorov a displejov, v podlahe chodby pribudnú najrôznejšie senzory, kontrolné meracie body v doprave a iné inteligentné prvky, vďaka ktorým budú žiaci priamo na mieste vidieť výsledky svojich aktivít a môcť simulovať reálne situácie.

Súčasťou projektu je tiež inteligentné osvetlenie a vykurovanie, ktoré pomôže škole ušetriť náklady na energie. Žiaci sa budú identifikovať prostredníctvom čipov a pripravené sú aj zábavné detaily, napríklad vo forme špeciálnych displejov pred triedami, ktoré ukážu počty voľných miest v laviciach, čas do konca hodiny, teplotu miestnosti či rozvrh.

„Jednoducho povedané – chceme z tejto – a nielen tejto školy, mať živý a funkčný organizmus, ktorý prispeje k rozvoju regionálnej ekonomiky tým, že získa žiakov zo základných škôl, ktorí tu budú radi študovať a dostanú to najkvalitnejšie vzdelanie. Že táto škola vychová absolventov, ktorých radi zamestnajú v akejkoľvek firme či spoločnosti, pretože budú ovládať presne to, čo zamestnávatelia v tomto regióne potrebujú. To vytvorí tiež priestor na príchod nových investorov, ktorí budú vedieť, že v našom kraji nájdu nielen zrekonštruované cesty, ale tiež kvalitných ľudí,“ doplnil predseda Ondrej Lunter.

Premena už začala v ôsmich školách

Projekt, ktorý dnes župa predstavila vo Zvolene, je pokračovaním snaženia o kvalitatívny posun stredného školstva. Už dnes sa na moderné školy budúcnosti mení osem ďalších stredných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti kraja, pre ktoré župa získala 32,6 milióna eur v rámci iniciatívy Catching-Up Regions.

Šesť škôl má vypracované rozvojové projekty v celkovej hodnote presahujúcej 25 miliónov eur, o ktoré sa bude kraj uchádzať v rámci aktuálneho programového obdobia eurofondov.

„Tieto projekty môžu zásadným spôsobom zmeniť budúcnosť školstva v našom kraji a tak aj budúcnosť našich detí. Chceme školy zamerané na produkovanie absolventov, ktorých trh práce potrebuje; školy, ktoré proaktívne komunikujú so zamestnávateľmi a poznajú ich potreby; školy, ktoré ich žiaci radi navštevujú, pretože sú moderné, inovatívne a kráčajú s dobou. Školy, ktoré spolupracujú so základnými školami a ich kariérovými poradcami, aby mali mladí ľudia a ich rodičia všetky dôležité informácie pre jedno z najdôležitejších rozhodnutí v ich životoch – čím budem?“ doplnil Ondrej Lunter.

Nové odbory a viac detí v duáli

Okrem investícií do stredných škôl si župa uvedomuje aj dôležitosť podporných aktivít pri práci s mládežou. V každom z trinástich okresov kraja tak už funguje Regionálne centrum kariéry, ktoré mapuje potreby trhu práce a prepája základné školy, stredné školy a zamestnávateľov.

Župa má tiež sedem funkčných centier práce s mládežou SPACE, kde nájdu mladí ľudia zázemie pre svoj rozvoj – využiť môžu coworkingové priestory, pomoc odborníkov z oblasti psychológie a koučingu či technológie v Innolabbe na rozvoj svojich technických zručností.

„Okrem toho sa nám za posledných päť rokov podarilo viac ako štvornásobne zvýšiť počet žiakov, ktorí sú zapojení v systéme duálneho vzdelávania. Zo 130 stredoškolákov v roku 2018 je to súčasných 493 detí z 18 škôl. Aktívnu spoluprácu so zamestnávateľmi v duáli má tak každá druhá odborná stredná škola zriadená krajom,“ povedal banskobystrický župan s tým, že do systému duálneho vzdelávania vstupuje viac ako stovka zamestnávateľov.

Na potreby trhu práce školy reagujú aj zaraďovaním nových učebných a študijných odborov – v aktuálnom školskom roku sú to štyri odbory na štyroch školách: Zubný asistent na zdravotníckej škole v Banskej Bystrici, Mäsiar-kuchár na SOŠ Pod Bánošom, Vodné hospodárstvo na SPŠ Samuela Mikovíniho v Banskej Štiavnici a Stavebná výroba na SOŠ v Tornali.