1102261_56427552V termíne od 25. júla do 30. júla bude vo Zvolene vo viacerých domácnostiach prerušená dodávka tepla a teplej úžitkovej vody. Dôvodom dočasnej odstávky sú opravy technologických zariadení.

Dodávatelia tepla a teplej vody, spoločnosti Stefe Zvolen, s.r.o. a Zvolenská teplárenská, a.s. budú v priebehu dvoch posledných júlových týždňov realizovať opravy technologických zariadení. Obyvatelia domácností, ktorých sa odstávka týka, môžu termíny vykonania opráv využiť na opravu rozvodov ÚK a TÚV.

Plánované opravy na technologických zariadeniach budú vykonané nasledovne:

1)    Od 25. júla (piatok) 00:00 hod  do 30. júla 2014 (streda)  12:00 hod  – okruhy horúcovod

Objekty s KOST   pripojenými  na OST Zlatý potok 1, Zlatý potok 3, Kukučínova, Sekier 1, Sekier 3, Višňovského 3 (STING-ENERGO), E.M.Šoltésovej 2139/26, Jesenského 2155/47, BETA-CAR, Jesenského 2149/49, E.M.Šoltésovej 1834/30-38, E.M.Šoltésovej 2125/6 a objekty s KOST A.Hlinku 8880/55-57, A.Hlinku 8881/59-65, A.Hlinku 9080/51-53, Višňovského 2521/4, A.Hlinku 9081/67-69, Mojmírova 8331/4-6, Mojmírova 8332/8-10, Mojmírova 8333/12-14

2)   Od 25. júla (piatok) 00:00 hod  do 29. júla 2014 (utorok)  12:00 hod  – okruh PARA

Odberné miesta pripojené na OST Výhrevňa Balkán:  Objekty pripojené na OST Nádvorná, Nám. Slobody E-D,  objekty s KOST pripojené na OST Západ 1, Západ 2, Západ 3, Západ 4, Západ 5, M.R.Štefánika, okruh T.Vansovej a objekty s KOST M.R.Štefánika 1719/44, J.Kráľa 1413/3-7, J.Kráľa 1738/1, MsÚ Nám. Slobody 22, Ľ.Štúra 1717/34-36, Ľ.Štúra 1611/38-40, Kimovská 2341/2-10, Kimovská 2371/12-16, Kimovská 2589/18-22, M.R.Štefánika 2588/31-33, M.R.Štefánika 2526/35-43, Ľ.Štúra 2550/8-16, Nám.Slobody 1890/18-20,38-42, Nám.Slobody 1894/14-16, Nám.Slobody 1935/2,6-12, Unionka 1229/40, Unionka 8799/56-64, Unionka 8801/66-74, Unionka 8804/86-94, Unionka 8805/76-84, Balkán 1759/35-37, Balkán 1780/39-41, Balkán 1779/43-45, Balkán 1760/47, M.R.Štefánika 3385/51 DSS, Študentská 1660/5-13, Študentská 1688/6-10, M.R.Štefánika 102/11-13, M.R.Štefánika 1696/6-18, Nám. SNP 2093 VÚB, Námestie SNP 2181/21, M.R.Štefánika 2587/7-9, M.R.Štefánika 2600/1-5, T.G.Masaryka 591/10 SFK, M.R.Štefánika 805/15, FITNES Za múrami a Námestie SNP 11/17 Ev. farský úrad