Aj tento rok sa v piatok 7. a sobotu 8. júna koná podujatie firemného dobrovoľníctva v strednej Európe – Naše Mesto. Medzi 46 zapojenými slovenskými mestami a obcami nebude chýbať ani mesto Zvolen. Dobrovoľníci budú pracovať na zveľaďovaní prírodných častí miest, ale aj pomáhať tým, ktorí sú odkázaní na pomoc druhých.

Čoraz viac firiem chce byť zodpovedných a svoju nezištnú pomoc mieria najmä na miesta, kde pôsobia. V roku 2007 sa do prvého ročníka Nášho Mesta zapojilo len 20 firiem. Odvtedy sa ich počet zvýšil takmer osemnásobne. „Teší nás, že z toho množstva možností ako pomáhať, zamestnávatelia nezabúdajú na naše regióny a svojim zamestnancom umožnia na jeden deň priložiť ruku k dielu na mieste, kde sa napríklad hrávajú ich deti alebo chodia venčiť svojich psov,“ hovorí Michal Kišša, programový riaditeľ Nadácie Pontis.

Aj ľuďom čoraz viac záleží na miestach, v ktorých žijú. Počet aktivít v mestách, ktoré vítajú pomoc dobrovoľníkov počas Nášho Mesta vzrástol od roku 2007 takmer 30-násobne. Tento rok si firemní dobrovoľníci mohli vyberať z viac než 500 aktivít naprieč celým Slovenskom. „Naše Mesto predstavuje nielen možnosť pre firmu pomáhať regiónom a zároveň pre zamestnancov zorganizovať netradičný teambuilding. Podujatie je hlavne mostom, ktorý spája dobrovoľníkov s miestami, kam chodia pomáhať a veľakrát toto stretnutie prerastie do dlhodobej spolupráce,“ dodáva Kišša.

Tento rok bude v 46 mestách a obciach na Slovensku pomáhať viac ako 10 000 dobrovoľníkov. Dobrovoľníci zo Zvolena a okolia budú pracovať v okolí jazierka na Laniciach, na mieste, kde sa Združenie Slatinka snaží navrátiť do parku typické druhy rastlín. Na jeden deň preto chytia do rúk kosáky, ktorými pokosia invazívne druhy bylín a zvyšky pohrabú na kopy. Súčasťou aktivity bude aj čistenie okolia od drobného odpadu a obnova informačných tabúľ v parku.