Dvadsať zamestnancov firmy Panalpina Slovakia, s.r.o. sa v sobotu 26. mája rozhodlo stráviť voľný víkend v kruhu svojich kolegov pri dobrovoľníckej aktivite zameranej na zveľadenie parku Lanice vo Zvolene.

Dôvodom je otvorenie ďalšej pobočky firmy v rámci Slovenska v januári 2018, a to práve vo Zvolene. „Veríme, že touto aktivitou by sme sa mohli stať súčasťou miestnej komunity. Sme presvedčení, že každá úspešná spoločnosť by sa mala podielať aj na akciách, ktoré majú verejno-prospešný dopad,” uvádza riaditeľ firmy Panalpina Slovakia, s.r.o., Dušan Kaprál. 

Vďaka celodennej brigáde utužili nie len vzťahy, ale hlavne svojou aktivitou obnovili časť verejného priestranstva v meste. V spolupráci s Nadáciou Ekopolis upravili okolie, natierali zábradlia, nástroje na cvičenie v časti workoutového ihriska a vykosili zarastené plochy.

„Vážime si každú jednu dobrovoľnícku aktivitu, ktorá vychádza z vôle súkromných firiem. O to viac, ak spoločnosť v regióne nielen podniká, ale ho aj podporuje formou dobrovoľníckych a verejnoprospešných aktivít.  Veríme, že to bude inšpiráciou aj pre ďalšie firmy v regióne,“ hovorí Milan Hronec, programový manažér Nadácie Ekopolis. Svojou návštevou dobrovoľníkov podporila aj primátorka mesta Zvolen, Lenka Balkovičová.