V sobotu 21. októbra sa zavŕši niekoľko mesačná aktivita dobrovoľníkov Združenia Slatinka, ktorej cieľom bolo obnoviť náučný chodník Údolím rieky Slatina. Po pätnástich rokoch chodník potreboval väčšie zásahy, a preto aktivisti nanovo pretrasovali niektoré menej bezpečné úseky, urobili nové smerovníky a značky, vymenili informačné tabule a doplnili drevené mostíky a schodíky.

Otvorenie obnoveného náučného chodníka sa uskutoční v rámci jesenného prechodu chodníkom. Stretnutie účastníkov bude ráno o 9.30 hod. na hrádzi vodnej nádrže Môťová, potom sa ľudia spoločne presunú popri priehrade na začiatok náučného chodníka – národne významnú mokraď Krpele. Tu je obnovená informačná tabuľa s prehľadnou mapou chodníka a okolia, ako aj informáciami o prírodných hodnotách územia. Jesenná prechádzka obnoveným chodníkom bude končiť v Slatinke, kde o 13.00 hod. bude malá slávnosť – otvorenie obnoveného chodníka. Záujemcovia potom môžu spoločne s členmi združenia stráviť čas v bývalej škole v Slatinke, alebo sa vrátiť do Zvolena druhou časťou chodníka. Aj táto prechádzka bude sprevádzaná výkladom o hodnotách údolia.

Okrem dobrovoľníkov Združenia Slatinka chodník obnovovali mladí stredoškoláci zo Žiaru nad Hronom, deti zo základných škôl vo Zvolene, ale aj dobrovoľníci v rámci letného work campu, ktorý organizovalo združenie INEX Slovensko v Slatinke už po siedmy krát. Finančnú podporu na úpravy poskytla Nadácia Volkswagen v rámci programu „Náučné chodníky“ a Nadácia pre deti Slovenska, ako aj individuálni darcovia a darkyne.

Náučný chodník Údolím rieky Slatina vedie nenáročným terénom popri rieke zo Zvolena do Slatinky. Má sedem zastávok a návštevníkom ukazuje cenné a druhovo bohaté spoločenstvá organizmov. Údolie Slatiny je ohrozené plánovaným kontroverzným vodným dielom Slatinka, ktorého zámer bráni vyhláseniu chránených území v tejto časti prírody. Vodný tok Slatiny je pritom významným biokoridorom, chodník vedie aj okrajom národne významnej mokrade Krpele – túto hodnotu má lokalita ako jediná v celkom okrese Zvolen.