Vodiči prechádzajúci v stredu 29. novembra medzi 15.30 a 16.00 hod, niektorými stredoslovenskými mestami by mali zbystriť pozornosť. Nachystané je blokovanie niektorých komunikácií s cieľom vytvoriť tlak na urýchlenú výstavbu rýchlostných ciest v regióne. K protestu sa pripojí aj Zvolen. 

Do protestnej akcie vstupuje celkovo šesť miest, ktorými sú Dolný Kubín, Ružomberok, Banská Bystrica, Zvolen, Krupina a Šahy. Ide o mestá, kadiaľ by v budúcnosti mala viesť rýchlostná cesta spájajúca sever a juh našej krajiny. Vo Zvolene mienia nespokojní obyvatelia obsadiť priechod pre chodcov pri svetelnej križovatke pod Strážami, teda na známej „štvorprúdovke“ vedúcej okolo sídliska Západ.

Protest organizuje Iniciatíva stredné Slovensko združujúca viaceré mestá a obce regiónu s cieľom vyvíjať činnosť smerujúcu k urýchlenej výstavbe rýchlostných komunikácií v regióne stredného Slovenska. Hoci primátorka mesta Zvolen Lenka Balkovičová má voči podobným nátlakovým aktivitám zdržanlivý postoj, blokádu podporí:

„Na tieto aktivity žiaľ najviac doplatia tí, ktorí v podstate za nič nemôžu. Zvolenčanom, ale aj cestujúcim z iných lokalít, ktorí naším mestom len prechádzajú, protest skomplikuje život, čo ma nesmierne mrzí. Na druhej strane mi však záleží na tom, aby sme všetci mohli cestovať stredným Slovenskom rýchlejšie a hlavne bezpečnejšie. Pri proteste, ktorý sa odohrá naraz vo viacerých mestách preto nemôžeme ostať bokom,“ povedala Lenka Balkovičová. Primátorka sa v tejto súvislosti dotkla aj problematiky severného obchvatu mesta Zvolen. Mesto do združenia vstúpilo pod podmienkou, že aj ostatní partneri budú tlačiť na urýchlenú výstavbu tohto úseku:

„Vždy uprednostňujem najskôr rokovanie a dialóg s druhou stranou. Týmto spôsobom sa nám napríklad podarilo dostať severnú trasu medzi posudzované varianty cestného obchvatu Zvolena. Na druhej strane rozumiem viacerým členom Iniciatívy, že im dochádza trpezlivosť. V tejto situácii by bolo voči nim neférové, ak by sme sa len pasívne prizerali. Napokon, dnes nevieme, či v budúcnosti tiež nebudeme potrebovať ich pomoc. Hoci severný variant vyšiel z odborného posudzovania ako najlepšia možnosť, definitívne rozhodnutie o jeho výstavbe zatiaľ nepadlo. Ak by sa v budúcnosti náhodou stalo, že dôjde k opätovným snahám o budovanie rýchlostnej cesty cez naše mesto, spoločne bude náš protestný hlas určite silnejší,“ dodáva Lenka Balkovičová.

Pre blokádu bola vybratá cesta I/66, vedúca okolo sídliska Západ. Má tak byť upozornené na potrebu čo najrýchlejšieho vybudovania uceleného cestného prepojenia severnej a južnej časti stredného Slovenska, no cieľ je aj iný.

Blokáda ciest nie je jediným nástrojom, ktorý chce združenie použiť s cieľom upozorniť vládu SR na zlú dopravnú situáciu na strednom Slovensku. Pred niekoľkými dňami spustili jej predstavitelia petíciu za urýchlené dobudovanie severo-južného prepojenia, podpísať ju bude možné aj počas samotných protestných akcií.