Do projektu výstavby geotermálnej elektrárne na Pohroní v blízkosti mesta Žiar nad Hronom vstupuje nový investor. Spoločnosť PW Energy, ktorá za myšlienkou geotermálnej elektrárne stojí, sa na spolupráci dohodla so skupinou Stredoslovenská energetika (SSE) Holding. TASR o tom informovali obe spoločnosti.

„Využívanie obnoviteľných zdrojov je kľúčové z hľadiska energetickej sebestačnosti Slovenska. Geotermálna energia je jeden z najperspektívnejších zdrojov a je namieste, aby sme na Slovensku využili možnosti, ktoré sa nám ponúkajú,“ uviedla hovorkyňa SSE Holding Michaela Krivá.

SSE Holding v rámci spolupráce nadobudla podiel v PW geoenergy, ktorá je dcérskou spoločnosťou PW Energy. Dcérska firma vznikla primárne za účelom realizácie geotermálnej elektrárne v katastrálnom území obce Lovča a na území zaniknutej obce Horné Opatovce v okrese Žiar nad Hronom. Projekt postupne počíta s výstavbou troch geotermálnych stredísk s celkovou predpokladanou inštalovanou kapacitou 20 elektrických megawattov.

Vstup SSE Holding do projektu ocenila i spoločnosť PW Energy, ktorá pripomenula, že na Slovensku ide o pilotný projekt v oblasti výroby elektriny z geotermálnych zdrojov. „Veríme, že aj vďaka tomuto partnerstvu zabezpečíme pre žiarsky región produkciu zelenej elektriny s variabilnými možnosťami využitia zostatkového tepla,“ uviedol predseda predstavenstva PW Energy Milan Jankura.

Prostredníctvom hlbinných geotermálnych vrtov by sa v Žiarskej kotline mala čerpať geotermálna voda s predpokladanou teplotou 130 až 140 stupňov Celzia. Zostatkové teplo z procesu výroby elektrickej energie bude možné využívať na vykurovanie domácností, v priemysle či na rekreačné účely.

Projekt geotermálnej elektrárne pri Žiari nad Hronom je aktuálne vo finálnej fáze posudzovania vplyvov na životné prostredie (EIA), na ktorú nadviažu práce na prieskumnom vrte. Podľa PW Energy bolo Pohronie v oblasti využitia geotermálnych zdrojov vyhodnotené ako jedno z najperspektívnejších území v rámci Slovenska. So spustením prvej prevádzky počíta investor v roku 2026, podobný projekt pritom plánuje realizovať aj pri Prešove.