Rýchlostná cesta R1 – PR1BINA v úseku od Nitry po Tekovské Nemce bude v piatok popoludní uvedená do prevádzky. Uzavrie sa tak štvorprúdová komunikácia od Banskej Bystrice cez Zvolen, Žiar nad Hronom, Nitru až po Trnavu, kde sa R1 napája na diaľnicu D1 do Bratislavy.

Hlavné stavebné práce začal koncesionár PPP projektu, spoločnosť GRANVIA, a.s. v septembri 2009 na úsekoch: Nitra, západ – Selenec v dĺžke 12,6 km, Selenec – Beladice v dĺžke 19 km, Beladice – Tekovské Nemce v dĺžke 14,3 km a Banská Bystrica – severný obchvat v dĺžke 5,7 km. Prvé tri spomenuté úseky mali byť do predčasného užívania odovzdané už v septembri, ale pre administratívne problémy sa tak stáva až teraz.

„Sme radi, že sa nám podarilo dospieť k tomuto dátumu a PR1BINA bude vodičom slúžiť ešte pred extrémne vyťaženým víkendom na cestách. Sme radi, že vodičov už na sviatky čaká bezpečná jazda a plynulá premávka,“ povedal riaditeľ spoločnosti GRANVIA, Eric Delobel.

Za 24 mesiacov sa postavilo 46 kilometrov rýchlostnej komunikácie so všetkou potrebnou obslužnosťou. Stavebná časť projektu sa ukončí budúcoročným júlovým odovzdaním severného obchvatu Banskej Bystrice. Koncesionár tak celkovo postaví necelých 52 kilometrov cesty s takmer 33 kilometrami protihlukových stien či 84 mostnými objektami, ktorých dĺžka dosiahne skoro 7 kilometrov.

Desiatky rokov k rýchlostnej komunikácii…

Prvé úseky rýchlostnej cesty v rámci súčasnej R1-tky začali vznikať ako štvorprúdové komunikácie už v sedemdesiatych a osemdesiatych rokoch. A boli to práve komunikácie medzi Banskou Bystricou a Kováčovou, respektíve Budčou a Šášovským podhradím, ale k zreálneniu projektu došlo až po vzniku samostatnej Slovenskej republiky. Práve od roku 1993 sa začalo pracovať na projektovej príprave a v roku 1998 došlo k zahrnutiu cestného ťahu Trnava – Nitra – Žiar nad Hronom – Zvolen – Banská Bystrica do diaľničnej siete na Slovensku, neskôr už ako komunikácie R1 do siete rýchlostných ciest.

Budovanie jednotlivých úsekov prebiehalo postupne. Najvýraznejšou pomocou pre šoférov bolo sprevádzkovanie takmer desať rokov budovaného obchvatu Žarnovice v roku 2006 i ďalších menších častí. Najvýraznejšími problémami, na ktoré si určite dosiaľ vodiči spomínajú však bol prejazd Žiarom nad Hronom (Žiarsky lievik) a cesty pred Nitrou okolo Zlatých Moraviec (Zlatomoravecká cesta smrti). Prvý z posledne menovanných úsekov sa začal budovať ešte v roku 2008 a trasa od Žarnovice po Šášovské podhradie s obchvatom Žiaru nad Hronom sa otvorenia dočkala začiatkom tohto roka. Tento úsek bol však posledným, ktorý sa realizoval mimo účasti spoločnosti Granvia.

Štát ešte v roku 2007 vyhlásil verejné obstarávanie koncesie na projekt verejno-súkromného partnerstva na dostavbu zvyšných úsekov Nitra – Tekovské Nemce a Banská Bystrica – severný obchvat. Po vyše roku sa víťazom stalo konzorcium vedené francúzskou spoločnosťou VINCI Concessions, ktoré ešte v roku 2009 začalo s výstavbou jednotlivých úsekov. Po ich dokončení bude víťazné konzorcium Granvia, a.s. prostredníctvom spoločnosti Granvia Operation ďalších 30 rokov zabezpečovať ich prevádzku a údržbu. Celková investícia štátu na tento PPP projekt dosiahne vyše 1,2 miliardy eur, hodnota stavby mala byť podľa pôvodných informácií na úrovni 900 miliónov eur.

Trnava – Nitra – Žiar nad Hronom – Zvolen – Banská Bystrica – ?

Projekt rýchlostnej cesty R1 počíta s pokračovaním tejto komunikácie ďalej na sever. Konkrétne do Ružomberka cez Hiadeľské sedlo mala viesť už naprojektovaná trasa, ktorú Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja ešte vlani považovalo za prioritnú. Minister tohto rezortu Ján Figeľ však v máji zmenil názor, nezahrnul tento úsek do plánu výstavby do roku 2014, a tak sa od budúceho roku táto komunikácia predlžovať nebude. Rýchlostná cesta R1 vás tak z bratislavskej diaľnice D1 privedie od Trnavy až po bývalú banskobystrickú cementáreň, kde od júla budúceho roku vyústi banskobystrický severný obchvat na cestu prvej triedy I/66 do Brezna. Kedy sa vyše 180 kilometrov dlhá rýchlostná cesta dočká svojho zhruba 50 kilometrového pokračovania do Ružomberka v súčasnosti známe nie je.