V Arboréte Borová hora Technickej univerzity vo Zvolene sa v sobotu 15. a nedeľu 16. júna uskutoční už tradičné podujatie „Dni ruží v Arboréte Borová hora 2024“.

Kráľovné kvetín, ako sa ružiam zvykne hovoriť, si po obidva dni môžete prezrieť v čase od 09.00 do 18.00 h, s odborným výkladom venovaným histórií šľachtenia, výsadbe, pestovaniu a údržbe pestovateľských skupín ruží o 10.00 a 14.00 h.

Návštevníci si zároveň v prípade záujmu budú môcť zakúpiť novú publikáciu Využitie zbierky ruží Arboréta Borová hora v edukačnom procese (Sarvašová I., Lukáčik, I.), ktorá je venovaná ich triedeniu, pestovaniu a ošetrovaniu.

Zbierka ruží sa v Arboréte Borová hora začala budovať súčasne so zbierkou drevín. Zo začiatku mala všeobecný charakter a jej základ tvoril sortiment odrôd, ktorý zhromaždil prof. Pravdomil Svoboda v Arboréte Peklov a v Kostelci nad Černými lesy. Hoci zbierka obsahovala do 1 200 odrôd v počte takmer 14 000 kríkov, jej zloženie sa ukázalo ako málo vhodné pre študijnú zbierku.

Preto v rokoch 1971 – 1973 vznikol návrh na jej odborné zameranie tak, aby zodpovedala celkovému poslaniu a orientácii arboréta. Pôvodný návrh prof. Svobodu – pestovať odolné parkové ruže – bol doplnený o ďalšiu významnú myšlienku – pestovať a archivovať odrody vyšľachtené na území bývalého Rakúsko-Uhorska, resp. neskôr Československa, ako aj odrody vyšľachtené šľachtiteľmi pôsobiacimi na tomto území.

Dnes je na terasách, vybudovaných v roku 1979,  sústredených takmer 800 odrôd záhonových ruží, s osobitne vyčleneným priestorom pre miniatúrne, popínavé a sadové odrody ruží.

Vstupné je vo výške 3€ pre dospelých, žiaci, študenti a dôchodcovia zaplatia 2 €, ZŤP a deti od 3 do 6 rokov 1 €. Ďalšie informácie sú dostupné na webe abh.tuzvo.sk.