Zvolen bude v septembri hostiť otvorenie významného celoeurópskeho podujatia Dni európskeho kultúrneho dedičstva (DEKD). V termíne od 8. do 11. septembra odhalí to najlepšie, čo z hľadiska pamiatok ponúka.

Pusty hrad Albert 2Názov témy tohtoročných DEKD znie Pamiatky a my. „Téma korešponduje s európskou témou „Heritage and Communities“ a otvára možnosti pre organizovanie rôznych podujatí a  zapojenie sa mnohých samospráv, múzeí a ďalších inštitúcií,“ hovorí Juraj Paučula, programový riaditeľ Združenia historických miest a obcí, ktoré podujatie zastrešuje na Slovensku. Podujatie každý rok štartuje v inom meste, tento rok je vyvoleným práve Zvolen.

Čo presne čaká návštevníkov Zvolena? Sprístupnené budú sakrálne pamiatky Rímskokatolícky kostol sv. Alžbety, Evanjelický kostol sv. Trojice; meštianske domy na námestí, budova Starej radnice či Lesníckeho a drevárskeho múzea; Krajská knižnica Ľudovíta Štúra či Zvolenský zámok. Všetko tradičné miesta, ktoré návštevník Zvolena bežne vníma. Budú však aj prekvapenia. Ako hovorí Juraj Paučula počas DEKD sa pre verejnosť otvárajú aj pamiatky, ktoré sú zvyčajne uzavreté. „Jedným z najväčších prekvapení bude určite možnosť vstúpiť do veží kostolov na námestí,“ hovorí Juliana Kochlicová Ištóková, riaditeľka Zvolenského kultúrneho centra a vedúca odboru rozvoja mesta. Príležitosť pozrieť sa na mesto zhora urobí z DEKD nezabudnuteľné podujatie.

Kostol Zolna Albert 2Pri kostoloch to však nekončí. V rámci programu bude otvorená aj bašta v Domanovom parku či historické železničné depo, ktoré v rámci Dňa otvorených dverí pootvorí svoje brány. Návštevníci sa budú môcť zúčastniť komentovanej prehliadky po meste počas soboty 10. septembra. Súčasťou programu v meste budú aj menšie kultúrne vystúpenia, v programe sa vyníma koncert kapely Pedaropeja, ktorá pozostáva zo štyroch bratov farárov zvolenského seniorátu. Zahrajú autorskú tvorbu v rôznom štýle: rock, punk rock, či dokonca metal. Svoj program ponúkne aj SNG, Lesnícke a drevárske múzeum či knižnica. Spomienky na to, ako mesto vyzeralo kedysi oživí aj Zora Myslivcová v tematickej výstave Výklad vo výklade.

Program DEKD bude pokračovať v nedeľu prehliadkou okolitých kostolíkov: rímskokatolícky Kostol sv. Matúša v Zolnej, Farský Kostol sv. Martina v Čeríne, Kostol sv. Michala archanjela v Hornej Mičinej a Farský kostol sv. Františka Assiského v Ponikoch. Aj tu je možnosť zúčastniť sa organizovanej prehliadky, na tú sa ale treba prihlásiť vopred – do 7. septembra v Informačnom centre mesta.

„Uvidíme, aký bude záujem. Zatiaľ je k dispozícii jeden autobus, ktorý prevezie turistov po všetkých kostolíkoch,“ vysvetľuje Juliana Kochlicová Ištóková, no dodáva, že pamiatky budú samozrejme voľne sprístupnené pre všetkých počas celého dňa od 10.00 hod. do 16.00 hod.

Podrobný program akcie nádete v evente na Facebooku.